پرسشنامه حس عاملیت در آموزش مجازی (تاپال و همکاران 2017)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش حس عاملیت در آموزش مجازی (عاملیت مثبت، عاملیت منفی)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه حس عاملیت در آموزش مجازی (تاپال و همکاران 2017)

مفهوم عمل و عامليت انسانی در حوزه تاريخ زندگی و هم‌چنين در موج جديد مطالعات مسير زندگی، که افراد را در بافت اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد، مورد توجه بوده است. در داخل محدوديت‌های جهان، افراد خود از بين گزينه‌های مختلفی که مسير زندگی‌شان را می‌سازد، دست به انتخاب می‌زنند. تفاوت‌های فردی با متغيرهای محيطی جهت ايجاد برون‌دادهای رفتاری تعامل می‌کنند و نقش فرد و ساختار در انتخاب‌های موجود در مسير زندگی بيش از پيش برجسته می‌شود. ديدگاه‌های نظری در دهه‌های اخير معتقد بوده‌اند که افراد خود مسير زندگی خويش را تعيين می‌کنند (الدر، 1994).

انقلاب شناختی و به خصوص نظريه شناختی- اجتماعی بندورا ، در زمينه خودکارايی ، بيش از پيش اهميت عامليت انسانی را در ساختار اجتماعی و محدوده‌های عملکردی مطرح نموده است. بندورا خودکارايي را “اعتقاد يک فرد به قابليت‌های خود در سازمان‌دهی و انجام يک رشته فعاليت‌های مورد نياز برای مديريت شرايط و وضعيت‌های مختلف” تعريف می‌کند (بندورا، 1995، ص2). به عبارت ديگر خودکارايي، اعتقاد يک فرد به توانايي خود جهت موفق شدن در يک وضعيت خاص است. به عقيده بندورا اين اعتقاد عامل تعيين کننده تفکر، رفتار و احساس فرد است. بیشتر بخوانید

آزمون تشخیص مشکلات رفتاری کودکان ایرانی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی تشخیص مشکلات رفتاری کودکان ایرانی بر اساس DSM-5 از ابعاد مختلف (سلوک، بیش فعالی صرف، کم توجهی صرف، یادگیری تحصیلی، اضطراب جدایی، لجبازی و نافرمانی، ارتباط اجتماعی)

تعداد سوال: 37

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

آزمون تشخیص مشکلات رفتاری کودکان ایرانی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 37 سوال بوده و هدف آن ارزیابی تشخیص مشکلات رفتاری کودکان ایرانی بر اساس DSM-5 از ابعاد مختلف (سلوک، بیش فعالی صرف، کم توجهی صرف، یادگیری تحصیلی، اضطراب جدایی، لجبازی و نافرمانی، ارتباط اجتماعی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 6 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

مقیاس اخلاق در نوجوانان ایرانی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اخلاق در نوجوانان ایرانی از ابعاد مختلف (عدالت، مراقبت، عاملیت اخلاقی، حساسیت اخلاقی، مسئولیت اخلاقی، انگیزش اخلاقی، ارزشهای فردی)

تعداد سوال: 52

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

مقیاس اخلاق در نوجوانان ایرانی

اخلاق یک سازه‌ی چندوجهی است. از یکسو سازه‌ای تحولی است و مراحل آن موازی با تحول روانی – اجتماعی است و از سوی دیگر ریشه در ارزش‌های فرهنگی دارد. سنجش اصولی اخلاق  با استفاده از ابزارهای معتبر و مناسب بافت و حساس به فرهنگ هر جامعه، همواره مورد توجه روانشناسان بوده است

این پرسشنامه دارای 52 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان انرژی ذهنی ورزشی از ابعاد ارزیابی میزان اخلاق در نوجوانان ایرانی از ابعاد مختلف (عدالت، مراقبت، عاملیت اخلاقی، حساسیت اخلاقی، مسئولیت اخلاقی، انگیزش اخلاقی، ارزشهای فردی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 6 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه انرژی ذهنی ورزشی (لو و همکاران 2018)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان انرژی ذهنی ورزشی از ابعاد مختلف (اعتماد به نفس، انگیزش، تمرکز، خستگی ناپذیری، خونسردی، انرژی)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انرژی ذهنی ورزشی (لو و همکاران 2018)

ورزشکاران زبده علاوه بر تنظیم انرژی جسمانی باید بتوانند انرژی ذهنی خود را طی یک رویداد ورزشی یا دوره‌ای از مسابقات تنظیم کنند. انرژی جسمانی با تمرین بدنی منظم و تغذیه مناسب توسعه می‌یابد، اما انرژی ذهنی با تمرینات ذهنی و ایجاد افکار مثبت افزایش می‌یابد. جسم و روان، اثر متقابل بر هم دارند.
مربی خبره و آگاه علاوه بر پرورش جسم ورزشکار به پرورش ابعاد روحی‌روانی وی نیز توجه دارد. بسیاری از اعمال ما تحت‌تأثیر افکار و فرایند‌های روانی ما قرار دارند. ورزشکاران وقتی از سطح انرژی سرشاری برخوردار باشند و افکاری مثبت داشته باشند، بهترین سطح عملکردی را به ثبت می‌رسانند؛ بنابراین نه‌تن‌ها لازم است که سطح انرژی ذهنی توسعه یابد، بلکه باید در بهترین سطح نیز حفظ شود.

بیشتر بخوانید

پرسشنامه پیروی از رژیم غذایی (جورجیو لوبِرا 2014)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی پیروی از رژیم غذایی از ابعاد مختلف (خوردن کنترل نشده، محدودیت در خوردن، خوردن از روی هیجان)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه پیروی از رژیم غذایی (جورجیو لوبِرا 2014)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن ارزیابی پیروی از رژیم غذایی از ابعاد مختلف (خوردن کنترل نشده، محدودیت در خوردن، خوردن از روی هیجان) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: : ارزیابی و تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس (عاملیت حرفه ای معلم، برنامه ریزی و ساختاری، امکانات و ابزار، تعاملات بین فردی)

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و هدف آن ارزیابی و تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس (عاملیت حرفه ای معلم، برنامه ریزی و ساختاری، امکانات و ابزار، تعاملات بین فردی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه شخصیت پژوهشی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ابعاد و مولفه های شخصیت پژوهشی (فرهنگ مسئله محوری، وقار علمی، کاوشگری، ارتباطات، سواد فناوری، ارزشیابی، اشتراک گذاری)

تعداد سوال: 63

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شخصیت پژوهشی

نظامهای آموزشی کشورهای دنیا در پی پرورش دانش آموختگانی اند که دارای شخصیت پژوهشی باشند تا در عرصه های گوناگون از عهده وظایف و الزامات زندگی پیچیده در هزاره سوم بر آیند. از این رو هدف این پرسشنامه ارزیابی ابعاد و مولفه های شخصیت پژوهشی (فرهنگ مسئله محوری، وقار علمی، کاوشگری، ارتباطات، سواد فناوری، ارزشیابی، اشتراک گذاری) می باشد.

پرسشنامه رضایت از نقش مادری

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان رضایت از نقش مادری

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رضایت از نقش مادری

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 10 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رضایت از نقش مادری می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه سنجش تبعیض بین دختران و پسران در خانواده

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان تبعیض بین دختران و پسران در خانواده (آزادی عمل و استقلال در جامعه، اهمیت و اولویت روزانه دادن، تسهیلات کلی دادن، حمایت مالی کردن، انجام امور منزل و کارهای یومیه در خانه)

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سنجش تبعیض بین دختران و پسران در خانواده

اعمال تبعیض در خانواده با سایر تحولات ارزشی برابر گرایانه در جهان امروز در تعارض است و تبعیض جنسیتی در خانواده طی جامعه پذیر کردن و نهادینه سازی هنجارها و فرهنگ رفتاری بر فرایند توسعه انسانی اثر می‌گذارد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تبعیض بین دختران و پسران در خانواده (آزادی عمل و استقلال در جامعه، اهمیت و اولویت روزانه دادن، تسهیلات کلی دادن، حمایت مالی کردن، انجام امور منزل و کارهای یومیه در خانه) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه هم نشینی با همسالان بزهکار (اعظمی و همکاران 1395)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان هم نشينی با همسالان بزهکار

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه هم نشینی با همسالان بزهکار

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 6 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان هم نشيني با همسالان بزهکار می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…