پرسشنامه شاخص های کلیدی کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار کار در آموزش عالی کشاورزی (کرمی، 1396)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی شاخص های کلیدی کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار کار در آموزش عالی کشاورزی از ابعاد مختلف (اصلاح نظام آموزشی-پژوهشی مناسب کسب مهارت و کاربرد فناوریهای نوین، تمرکز بر پرورش نیروی انسانی مهارت محور و نوآور، ارایه واحدهای مدیریت کسب وکار به همه ی گرایشهای کشاورزی، تعامل گرایشهای مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و مهارت آنها، تعامل و ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شاخص های کلیدی کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار کار در آموزش عالی کشاورزی (کرمی، 1396)

توجه: هر گونه کپی برداری از این فایل (با توجه به تاریخ انتشار) تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 15 سوال داشته و هدف آن ارزیابی شاخص های کلیدی کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار کار در آموزش عالی کشاورزی از ابعاد مختلف (اصلاح نظام آموزشی-پژوهشی مناسب کسب مهارت و کاربرد فناوریهای نوین، تمرکز بر پرورش نیروی انسانی مهارت محور و نوآور، ارایه واحدهای مدیریت کسب وکار به همه ی گرایشهای کشاورزی، تعامل گرایشهای مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و مهارت آنها، تعامل و ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری) است. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…

مقیاس خودكارآمدی غربالگری سرطان دهانه رحم (فرناندز و همکاران، 2009)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی خودكارآمدى غربالگرى سرطان دهانه رحم از ابعاد مختلف (اطمينان به كنترل موانع محسوس، اطمينان به پيروى از دستور العمل اجرا، اطمينان به كنترل موانع نامحسوس)

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

مقیاس خودكارآمدی غربالگری سرطان دهانه رحم (فرناندز و همکاران، 2009)

توجه: هر گونه کپی برداری از این فایل (با توجه به تاریخ انتشار) تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

غربالگری سرطان دهانه رحم چیست؟

دهانه رحم قسمت پایینی رحم است  و به داخل واژن باز می شود  سرطان دهانه رحم زمانی اتفاق می‌افتد که سلول‌های طبیعی در دهانه رحم به سلول‌های غیرطبیعی تبدیل می‌شوند و خارج از کنترل رشد می‌کنند. دو نوع اصلی سرطان دهانه رحم وجود دارد، “کارسینوم سلول سنگفرشی” و “آدنوکارسینوم”.

آزمایش های غربالگری، می توانند سرطان دهانه رحم و پیش سرطان را در مراحل اولیه که قابل درمان هستند پیدا کنند و بنابراین ممکن است تعداد افرادی که به سرطان دهانه رحم مبتلا می شوند و همچنین تعداد مرگ و میر ناشی از این بیماری کاهش یابد. بیشتر بخوانید

مقیاس ادراک خطر رانندگی (هربک و گلندون، 2013)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ادراک خطر رانندگی از ابعاد مختلف (شدت درک شده، آسیب پذیری درک شده)

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

مقیاس ادراک خطر رانندگی (هربک و گلندون، 2013)

توجه: هر گونه کپی برداری از این فایل (با توجه به تاریخ انتشار) تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 10 سوال داشته و هدف آن ارزیابی ادراک خطر رانندگی از ابعاد مختلف (شدت درک شده، آسیب پذیری درک شده) است. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…

پرسشنامه آموزش های کارآفرینی (ولی زاده و همکاران، 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی آموزش های کارآفرینی دیده شده  افراد از ابعاد مختلف (آموزش های رسمی، آموزش های غیررسمی)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه آموزش های کارآفرینی (ولی زاده و همکاران، 1401)

توجه: هر گونه کپی برداری از این فایل (با توجه به تاریخ انتشار) تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

کارآفرینی فرایند شناخت فرصت‌ها، ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای جدید و نوآورانه است. فردی که توانایی شناسایی فرصت‌های کسب‌وکاری را دارد و با برنامه‌ریزی، سازماندهی و رهبری، این فرصت‌ها را به عملیات تجاری موفق تبدیل می‌کند، کارآفرین نامیده می‌شود.

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 9 سوال داشته و هدف آن ارزیابی آموزش های کارآفرینی دیده شده  افراد از ابعاد مختلف (آموزش های رسمی، آموزش های غیررسمی) است. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…

پرسشنامه میزان مهارت های کارآفرینانه (ولی زاده و همکاران، 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان مهارت های کارآفرینانه

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه میزان مهارت های کارآفرینانه (ولی زاده و همکاران، 1401)

توجه: هر گونه کپی برداری از این فایل (با توجه به تاریخ انتشار) تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

يكي از نگراني‌هاي مهمي كه اكثر مردم هنگام فعاليت كارآفرينانة نوپا دارند، اين است كه توان لازم را براي راه‌اندازي اولية سازماني جديد و اداره و به رشد رساندن آن دارند يا خير. اغلب كارآفرينان در مرحلة خلق فعاليت‌هاي جديد كارآفرينانه با مشكلات اساسي مواجهند؛ آنها مهارت‌هاي مديريتي، ارتباطي، قابليت‌هاي بازاريابي و ديگر مهارت‌هاي مورد نياز را براي آغاز فعاليت دارا نمي‌باشند

جهت رفع اين مشكل كارآفرينان بايد مهارت‌هاي لازم را براي راه‌اندازي و ادارة كسب و كار شناخته و در زمينه‌هايي كه احساس كمبود مي‌كنند آموزش‌هاي لازم را ببينند.

هيسريچ در كتاب خود (كارآفريني – 1383) مهارت‌هاي مورد نياز كارآفرينان را به سه دستة مهارت‌هاي شخصي، مديريتي و فني تقسيم بندي مي‌كند. هر يك از اين مهارت‌ها نيز زير مجموعه‌هايي دارد كه به شرح هر كدام از آن‌ها مي‌پردازيم: بیشتر بخوانید

پرسشنامه تشخیص فرصت کارآفرینی (ولی زاده و همکاران، 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی سنجش میزان توان تشخیص فرصت کارآفرینی از ابعاد مختلف (پویش رقابتی، جستجوی پیشگام فرصت، خلق راهکارهای نوآورانه از فرصت)

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تشخیص فرصت کارآفرینی (ولی زاده و همکاران، 1401)

توجه: هر گونه کپی برداری از این فایل (با توجه به تاریخ انتشار) تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

برای روشن شدن جایگاه فرصت در کارآفرینی در این قسمت نگاه کوتاهی به فرایند کارآفرینی و تعاریفی از این فرایند که مشخصا مبتنی بر فرصت است داریم. کارآفرینی تجربه­ی ناگهانی “یافتم” نیست، کارآفرینی فرایندی است که در طول زمان و از طریق فازهای متمایز ولی کاملا وابسته به هم اتفاق می­افتد. فازهای این فرایند به شرح زیر است:

شناسایی یک فرصت: فرایند کارآفرینی هنگامی شروع می­شود که افراد یک فرصت- توان بالقوه برای خلق چیز جدید( کالا یا خدمات جدید، بازارهای جدید، فرایند تولید جدید، مواد اولیه جدید، راه های جدید برای سازماندهی تکنولوژی و ….) که از تغییر شرایط_ تغییر دانش، تکنولوژی، اقتصاد، سیاست، مسایل اجتماعی و شرایط جمعیت شناختی_ حاصل شده است را شناسایی می­کنند.

تصمیم به توسعه­ی این فرصت­ها و تامین منابع اساسی: داشتن ایده برای محصول یا خدمت جدید یا شناسایی فرصت قدم اول در فرایند است. فرایند کارآفرینی به این دلیل اتفاق می­افتد که اشخاص خاصی تصمیم گرفته اند و بر روی فرصت ویژه ­ای کار کرده اند.کارآفرینان می­بایست طیف گسترده ای از منابع را تهیه کنند: اطلاعات پایه (درباره بازار، موضوعات محیطی و قانونی) منابع انسانی (شرکا و کارکنان) و منابع مالی. گرداوری این منابع یکی از مهم ترین فازهای فرایند کارآفرینی است و اگر با موفقیت انجام نشود؛ اهمیتی ندارد که فرصت ها چقدر جذابند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه تحقیر اجتماعی زنان در محیط کار (میر اسکندری و همکاران، 1402)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی درک و تصور زنان از تحقیر اجتماعی در محیط کار از ابعاد مختلف (وجود کلیشه های جنسیتی، تبعیض جنسیتی، خشونت، بی اعتمادی، تجاوز به حقوق زنان)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تحقیر اجتماعی زنان در محیط کار (میر اسکندری و همکاران، 1402)

توجه: هر گونه کپی برداری از این فایل (با توجه به تاریخ انتشار) تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

از منظر اندیشمندان، انسان موجودی اجتماعی است و نیازمند تعامل و ارتباط سازنده با دیگران است، به‌طوری‌که انسان در جریان ارتباط با دیگران در صدد مشخص کردن ارزش‌های شخصی خود است. این‌گونه کنش‌ها با هدف فرادستی با برتری بخشی و دوری از قرار گرفتن در جایگاه فرودستان شکل می‌گیرد. برای انسان، تصور ارزشمند بودن و مورد توجه دیگران قرار گرفتن بسیار مهم است و همیشه طوری رفتار می‌کند که بتواند خود را از هر لطمه یا آسیبی مصون نگه دارد. یکی از مهم‌ترین عواملی که در جریان روابط بین فردی باعث تضعیف معیارهای خود ارزشمندی فرد می‌شود، تحقیر است.

واژه تحقیر به گفته محققان مترادف با مفاهیم آزار و اذیت رساندن، کوچک شمردن، تهمت و افترا زدن، رسوا کردن، مسخره کردن، پایین آوردن یا پست کردن فرد، هتک حرمت و بی‌احترامی کردن است. درواقع، مهم‌ترین مصداق‌های تحقیر را اذیت کردن، مسخره کردن، سرزنش کردن، کنایه و طعنه زدن و خجالت‌زده کردن می‌دانند. تحقیر، نگاه افراد را نسبت به این‌که چگونه خود را ببینند، شکل می‌دهد و تأثیر مهمی در تضعیف هویت شخصی دارد. قربانیان تحقیر در وضعیتی قرار می‌گیرند که احساس می‌کنند خار و کوچک شمرده شده‌اند و به شأن و حیثیتشان لطمه وارد شده است. تمامی اقشار و گروه‌ها می‌توانند در معرض تحقیر قرار گیرند، اما یکی از مهم‌ترین عواملی که با مفهوم تحقیر ارتباط تنگاتنگی دارد، مفهوم جنسیت است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه موانع اشتغال و ارتقای شغلی زنان (سعدآبادی و همکاران، 1400)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: شناسایی و اولویت بندی موانع اشتغال و ارتقای شغلی زنان

تعداد سوال: 27

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه موانع اشتغال و ارتقای شغلی زنان (سعدآبادی و همکاران، 1400)

توجه: هر گونه کپی برداری از این فایل (با توجه به تاریخ انتشار) تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

موانع ارتقای شغلی زنان شامل مجموعه عواملی هستند که پیشرفت شغلی زنان در مسیر سلسله‌مراتب عمودی سازمان را دشوار می‌سازند. با رشد فرهنگی و فکری موانع اشتغال زنان در سازمان‌ها تا حدود زیادی برطرف شده است اماهنوز موانع زیادی بر راه مدیریت زنان وجود دارد.

از آنجا که زنان نیمی از اعضاء جامعه را تشکیل می‌دهند، چنین انتظار می‌رود که از این نیروی بالقوه استفاده بیشتری شود. مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، چرخ‌های جامعه را همگام با مردان به حرکت در می‌آورد. با این وجود در طول تاریخ، فرصت‌ها و امکانات برای زنان به نحوی توزیع نشده است که به راحتی بتوانند هم‏دوش مردان در صحنه جامعه حاضر شوند. در واقع زنان نتوانسته‌اند بدون محدودیت جنسی به ایفای نقش‌های شایسته خویش بپردازند.

علی‏رغم وجود تفاوت‏ در مهارت‌ها و توانایی‏‌های میان مردان و زنان، شواهد دقیق علمی مبنی بر کارایی کمتر زنان نسبت به مردان در پست‏‌های مدیریتی وجود ندارد. زنان عهده‎دار پست‏‌های مدیریت، از قدرت ناشی از مقام خود به گونه‌‏ای متفاوت با مردان بهره می‌گیرند. پدیده عدم توفیق زنان در دستیابی به سطوح عالی مدیریت را در اصطلاح سقف شیشه‌ای ‌می‏‌نامند. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله موانع ارتقای شغلی زنان بررسی می‌شود. بیشتر بخوانید

پرسشنامه راهکارهای پیشرفت جایگاه زنان در خانه و محیط کار (سعدآبادی و همکاران، 1400)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: شناسایی و اولویت بندی راهکارهای پیشرفت جایگاه زنان در خانه و محیط کار

تعداد سوال: 38

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه راهکارهای پیشرفت جایگاه زنان در خانه و محیط کار (سعدآبادی و همکاران، 1400)

توجه: هر گونه کپی برداری از این فایل (با توجه به تاریخ انتشار) تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتبار است که زنان.. در آن کشور دارا می باشند. هر چه حضور زنان در اجتماع، فعالتر و مؤثرتر باشد کشور پیشرفته تر و توسعه یافته تر خواهد شد. لیکن میزان نقش و مشارکت زنان در جامعه بویژه در زمینه های اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادی وابسته به برخورد و نگرش آن جامعه نسبت به زن می باشد. با توجه به ضرورت حضور و مشارکت حقیقی زنان در عرصه های مختلف فعالیت ها، برای تحقق جامعه مدنی، رشد و بالندگی جامه بانوان کشور و نیز تسریع فرآیند توسعه و محقق شدن عدالت اجتماعی چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود قطعا” تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت و بستر مناسب آنان را در تمام صحنه های فراهم خواهد آورد.
پدیده اشتغال و کار از ابتدای زندگی اجتماعی بشر مورد توجه بوده هر یک از دانشمندان به نوعی درباره این مسأله سخن گفته اند اشتغال زنان همراه با مردان در مزارع و در خانه امری عادی تلقی می شد. هر چند تکنیک نقشها و وظایف جز اصلی اشتغال محسوب می گردد. امروزه اهمیت اشتغال و نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد توجه است و توجه به مسأله اشتغال زنان این نیروی عظیم که نیمی از جمعیت جهان هستند و نیز بررسی جامعه شناسی آن بسیار مهم است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه نوع حجاب (فاضلیان، 1389)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نوع حجاب در بانوان

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نوع حجاب (فاضلیان، 1389)

توجه: هر گونه کپی برداری از این فایل (با توجه به تاریخ انتشار) تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 6 سوال داشته و هدف آن ارزیابی نوع حجاب در بانوان است. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…