پرسشنامه انگیزه یادگیری دی ژی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی انگیزه یادگیری از ابعاد مختلف (کیفیت خدمات داخلی،  فرهنگ یادگیری سازمانی، رضایت شغلی،  تعهد عاطفی، تعهد مداوم، تعهد هنجاری)

تعداد سوال: 66

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

معرفی: دارد

هنجاریابی: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انگیزه یادگیری دی ژی

مبانی نظری

بي شك اجراي فرهنگ يادگيري سازماني در كيفيت خدمات داخلي نقش مؤثري دارد . با اين حال، داشتن انگيزه براي يادگيري بسيار مهم است، انگيزه عاملي دروني است كه فرد را از درون به فعاليت وا مي دارد و از نيازهاي فرد نشأت مي گيرد. از اين رو از آنجا كه يادگيري نوعي تغيير در رفتار است، بايد به استعدادها، انگيزه ها، علايق و توانايي هاي فراگيران پي برد. از طرف ديگر، داشتن انگيزه براي انجام هر كاري ضروري است و هيچ يك از فعاليت هاي ارادي انسان بدون داشتن انگيزه رخ نمي دهد. از جملة اين فعاليت ها يادگيري است، كه شاهراه اصلي آن داشتن انگيزه است. تحقيقات نشان مي دهد انگيزة قوي به يادگيري استوار و انگيزة كم به يادگيري كم مي انجامد. در واقع، انگيزه، موتور محرك تلاش و فعاليت براي يادگيري است و ميزان يادگيري را به حداكثر مي رساند. انگيزه را مي توان به عنوان نيرويي كه رفتار را به سمت رسيدن به هدف قوت يا جهت مي بخشد، تعريف كرد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه انگیزه های زنان از تماشای سریال های شبکه ماهواره ای جم (GEM TV)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي عوامل موثر بر انگیزه های زنان از تماشای سریال های شبکه ماهواره ای جم (GEM TV) (انگیزه آموزشی، کسب پرستیژ  اجتماعی، فرار از واقعیات روزمره، تسهیل تعامل اجتماعی).

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 33000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انگیزه های زنان از تماشای سریال های شبکه ماهواره ای جم (GEM TV)

محمل ماهواره در ایران، خانواده‌ها هستند که به نوبه‌ی خود مهمترین نهاد اجتماعی و بنیان انتظام اجتماعی به حساب می‌آیند. بر این اساس مهمترین اثر ماهواره متوجه مهمترین بنیان اجتماع است و آسیب‌های آن در گام اول متوجه خانواده‌‌ها و اعضای آن است.

آسیب شناسی استفاده از ماهواره

۱- بحران در خانواده ایرانی

خانواده به عنوان امن ترین حریم حیات انسانی کارکرد خود را از دست داده است . دیوارهای این حریم به روی همه باز شده است. عصری که به نام عصر ارتباطات نام گرفت تأثیر خود را بر این چهار دیواری گذاشت و آن را از اختیاری بودن محض بیرون آورد.امواج رادیو وتلویزیون واین اواخر، ماهواره وتلویزیون کابلی واینترنت و… به خانه های خانواده های گرم و صمیمی سرازیر شد وآنها را با انواع مختلف سلیقه ها، فرهنگ ها وهنجارها در قالب برنامه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی آشنا کرد.

خانواده جدید چنان ابعادی یافته که هرگز در تاریخ نداشته است. افراد خانواده عادت کردند که با تاریکی هوا در خانه جمع شوند وبه رادیو یا تلویزیون گوش فرا دهند. این روند نیز روز به روز به سمت فردی شدن سوق پیدا کرده است به طوری که افراد خانواده با کامپیوتر واینترنت وروزنامه و… به صورت فردی، سرخود را گرم می کنند. خانواده با وجود داشتن ویژگی های مختص خود که برای سلامت جســم وروح انسان ها در تمامی جوامع مفید بوده است در معرض تهدیدهای بسیاری است.

تجربه نشان داده است که تمدن هایی که به خانواده اهمیت نداده اند وبحران ایجاد شده در خانواده ها را به جامعه منتقل کرده اند دچار بحران تمدنی شده اند.

بیشتر بخوانید

پرسشنامه انگیزه خدمت وظیفه عمومی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان انگیزه برای انجام خدمت وظیفه عمومی (سربازی)

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انگیزه خدمت وظیفه عمومی

خدمت وظیفه عمومی، که به آن به‌طور عام خدمت سربازی یا سربازی اجباری یا خدمت نظام وظیفه نیز گفته می‌شود، اصطلاحی است برای اشاره به دورهٔ نظامی که توسط نظام حاکم برای شهروندان برقرار می‌شود. این اصطلاح بیشتر در ادبیات سیاسی دولت‌هایی استفاده می‌شود که خواستار به‌کارگیری شهروندان در نیروهای مسلح هستند. این دوره را با نام‌های مختلفی می‌شناسند؛ برای نمونه آخرین برنامه خدمت وظیفهٔ عمومی که در ایالات متحده انجام شد، با اصطلاح «فراخوان» شهرت یافت. برخی کشورها، خدمت سربازی را داوطلبانه و اختیاری کرده‌اند. این کشورها از سرباز اجباری به کار نمی‌گیرند و به جای آن از ارتش حرفه‌ای استفاده می‌کنند. با این حال برخی از این کشورها احتمال استفاده از نیروهای وظیفه را به‌طور کلی نفی نکرده و آن را موکول به شرایط جنگی یا بحرانی می‌کنند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی (حیطه درون فردی، حیطه بین فردی، حیطه اجتماع)

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 35 سوال داشته و هدف ارزیابی انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی (حیطه درون فردی، حیطه بین فردی، حیطه اجتماع) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…

پرسشنامه انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی میزان انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسي

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسي

اصل انعطاف پذیری در برنامه­ ریزی تحصیلی

شاید عمده‌ترین دلیل اجرایی نشدن برنامه در روند برنامه­ریزی درسی، عدم انعطاف‌پذیری آن‌ها باشد؛ در صورتی‌که بنا به هر دلیلی نتوانسته‌اید طبق برنامه‌ مطالعه کنید، به برنامه خود ادامه دهید تا زنگ حذف شده را در زنگ‌های آزاد جبران کنید.

در صورتی که تمام زنگ‌های مطالعه خود را اجرا نمودید؛

می‌توانید با توجه به زمان، زنگ‌های آزاد را به مطالعه‌ی درس‌هایی که در آن‌ها ضعف بیشتری دارید اختصاص داده و یا به تست‌زنی و یا تفریح بپردازید.

با توجه به این‌که در اجرای برنامه‌ی هفته‌ی خود، خوب عمل نموده‌اید، انتخاب این‌که در زنگ‌های آزاد چه فعالیتی انجام دهید، به عهده‌ی خودتان است.

از دلایل عمده مطالعه مقطعی، افراط در مطالعه است؛

پرسشنامه انعطاف پذیری پرسنل فناوری اطلاعات (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان انعطاف پذیری پرسنل فناوری اطلاعات

تعداد سوال: 36

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2300 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انعطاف پذیری پرسنل فناوری اطلاعات (استاندارد)

انعطاف پذیری فناوری اطلاعات: به عنوان توانایی زیرساخت‌ها جهت پشتیبانی دامنه وسیعی از سخت افزار‌ها، نرم افزار‌ها، و دیگر فناوری‌ها می باشد که به سهولت می‌توانند در کل چارچوب تکنولوژیکی منتشر شده تا هر نوعی از اطلاعات، داده، متن، صدا، عکس، تصویر، را در هر‌جایی در داخل سازمان و ماورای آن توزیع کنند و از طراحی، توسعه و پیاده سازی برای عدم تجانس نرم افزار‌های کاربردی کسب و کار پشتیبانی کنند. انعطاف پذیری فناوری اطلاعات عموما به سه دسته یکپارچگی، چودمانی و انعطاف پذیری پرسنل فناوری اطلاعات معرفی شده است(چوی و همکاران، 2015). انعطاف پذیری فناوری اطلاعات بخشی از فناوری اطلاعات می باشد، شاخه اي از فناوري است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و شبکه، دریافت و پردازش داده را در جهت ذخیره سازي، انتقال، مدیریت و کنترل امکانپذیر می­سازد (احمدی، 1397).

انعطاف پذیری فناوري اطـلاعات يک نـوع قـابليت سازماني است که مي تواند‌ فعاليت‌‌‌ها‌ و فرآيند‌هاي کاري را از طريق مـرتب کردن و گرد هم آوردن ساير منابع‌ که‌ داري‌ اهميت هستند حمايت کند (وارد و هالند، 2004) و براي تشخيص و استقرار منابع مبتني بر فـناوري‌ اطـلاعات‌ يا‌ ديگـر منابع و قابليت‌‌ها مؤثر است. به اشتراک گذاري اطلاعات باعث‌ نگاه‌ به‌ جلو شرکت‌‌ها، بـهبود بـرنامه ريزي توليد، مديريت موجودي و توزيع می‌شود. اين همکاري بر‌ اثر‌ وجود يک سيستم مؤثر و کـارآمد فـناوري اطـلاعات تسهيل مي شود (لی و ساساکی، 2018). بیشتر بخوانید

پرسشنامه امنیت مالی زنان در فضاهای عمومی شهری

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان احساس امنیت مالی زنان در فضاهای عمومی شهری

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه امنیت مالی زنان در فضاهای عمومی شهری

امنيت به عنوان نيازي اساسي، در اجتماعات انساني از جايگاه خاصي برخوردار است. برنامه ريزان و طراحان فضاهاي اجتماعي، به ويژه شهرها، تلاش مي کنند تا با شناسايي عوامل تهديد کننده امنيت به ويژه در فضاهاي عمومي، امنيت را براي استفاده کنندگان از آن فضاها فراهم کنند. زنان نيز در مقام نيمي از اجتماعات انساني، به واسطه خصوصيات بيولوژيک، مسووليت ها و نگاه متفاوت در مقايسه با مردان، ارتباط متمايزي با فضا برقرار مي کنند. آنان نيازمند تسهيلات خاصي از فضا هستند تا موجب افزايش اطمينان خاطر آنان از حضور امن در فضاهاي شهري به ويژه فضاهاي عمومي مانند پارک شود.
بر اساس نتايج تحقيقات مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران در کلان شهرهاي کشور، بخش زيادي از پاسخ گويان حضور زنان را به صورت تنها در فضاهاي عمومي اين شهرها و به ويژه در ساعت هاي خلوت بسيار خطرناک بيان کرده اند.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان احساس امنیت مالی زنان در فضاهای عمومی شهری می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…

پرسشنامه امنیت قضایی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان احساس امنیت قضایی

تعداد سوال: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه امنیت قضایی

امنیت قضایی، مفهومیست که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت قانون و در صیانت قوه قضائیه قرار خواهند گرفت. البته تامین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولت ها و در اصل بر عهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان می آورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفه ها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم ترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز می توان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است. بیشتر بخوانید