پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب شغل معلمی (ریچادسون و وات 2006)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب شغل معلمی (مشارکت اجتماعی، توانایی و ارزش درونی تدریس، کار کردن با کودکان و نوجوانان، وضعیت اجتماعی، وقت گذاشتن برای خانواده، تجربه مثبت قبلی یادگیری و آموزش، تخصص و مهارت، دلسردکننده اجتماعی، تاثیرات اجتماعی، درآمد و حقوق، رضایت از شغل، شغل جایگزین، امکان انتقال شغلی، دشواری، امنیت شغلی)

تعداد سوال: 58

تعداد بعد: 15

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 8500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب شغل معلمی (ریچادسون و وات 2006)

آموزش، تدریس و معلّمی، یکی از بهترین مشاغل دنیاست. وقتی این جمله را می‌خوانید به دلایل مختلف، می‌خواهید در مقابل آن مقاومت کنید و اگر از شما سؤال کنند که مهم‌ترین مزیّت معلّم بودن چیست؛ شاید تنها پاسختان این باشد که “سه ماه تعطیلات تابستان و دو هفته تعطیلات عید نوروز”!  صد البته که تعطیلات تابستانی هم یکی از مزایای شغل معلّمی است، اما این یک مزیت خیلی خیلی کوچک است که با موارد دیگر قابل مقایسه نیست.

1. معلمی چیزی فراتر از یک شغل است.

معلّمی فقط یک شغل نیست، معلّمی یک عشق و یک انتخاب است. به قول شهید رجایی، “اگر معلّمی را فقط به عنوان شغل انتخاب کرده‌ای رهایش کن و اگر عشق توست مبارکت باد.”

بله، معلّمی فقط یک شغل نیست چرا که اگر این‌طور بود، با وجود استرس‌های فراوان، مسئولیت‌های بیش از حد، نیاز به مهارت‌های مختلف و درآمد پایین در مقایسه با مشاغل دیگر، هیچ کس این شغل را قبول نمی‌کرد. فقط در صورتی که عاشق یاد دادن و یاد گرفتن و عاشق کار کردن با بچه‌ها و نوجوان‌ها و جوان‌ها باشید می‌توانید معلّم خوبی باشید و با وجود همه‌ی سختی‌ها، از این شغل لذت ببرید. بیشتر بخوانید

پرسشنامه مولفه های دانش دبیران

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی مولفه های دانش دبيران (دانش تعاملی، دانش مهارتی، دانش شناختی، دانش فناوری، دانش رویه ای، دانش مدیریت و برنامه ریزی)

تعداد سوال: 61

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه مولفه های دانش دبیران

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 61 سوال بوده و هدف آن ارزیابی مولفه های دانش دبيران (دانش تعاملی، دانش مهارتی، دانش شناختی، دانش فناوری، دانش رویه ای، دانش مدیریت و برنامه ریزی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: : ارزیابی و تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس (عاملیت حرفه ای معلم، برنامه ریزی و ساختاری، امکانات و ابزار، تعاملات بین فردی)

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و هدف آن ارزیابی و تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس (عاملیت حرفه ای معلم، برنامه ریزی و ساختاری، امکانات و ابزار، تعاملات بین فردی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه بازطراحی شغلی (اسلمپ و لابرودریک 2013)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی بازطراحی شغلی معلمان از ابعاد مختلف (باز طراحی شغلی وظیفه ای، باز طراحی شغلی شناختی، باز طراحی شغلی رابطه ای)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بازطراحی شغلی (اسلمپ و لابرودریک 2013)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 13 سوال بوده و هدف آن ارزیابی بازطراحی شغلی معلمان از ابعاد مختلف (باز طراحی شغلی وظیفه ای، باز طراحی شغلی شناختی، باز طراحی شغلی رابطه ای) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه حرفه ای سازی منابع انسانی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان حرفه ای سازی منابع انسانی

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه حرفه ای سازی منابع انسانی

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 10 سوال داشته و هدف آن ارزیابی میزان حرفه ای سازی منابع انسانی مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…

پرسشنامه قابلیت های رهبری ناب

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: شناسایی و اولویت بندی قابلیت های رهبری ناب

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه قابلیت های رهبری ناب

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 10 سوال داشته و هدف آن شناسایی و اولویت بندی قابلیت های رهبری ناب مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…

پرسشنامه کیفیت فضاهای عمومی شهری بر مبنای دیدگاه جنسیتی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری بر مبنای دیدگاه جنسیتی (شاخص عملکردی- کالبدی، انعطاف پذیری، اجتماعی- تعلق مکانی و امنیت و احساس آرامش روحی- روانی)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه کیفیت فضاهای عمومی شهری بر مبنای دیدگاه جنسیتی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری بر مبنای دیدگاه جنسیتی (شاخص عملکردی- کالبدی، انعطاف پذیری، اجتماعی- تعلق مکانی و امنیت و احساس آرامش روحی- روانی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه ادراک فساد اداری

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان ادراک فساد اداری

تعداد سوال: 7

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ادراک فساد اداری
مطالعه تاریخ تمدن های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می باشد. فساد نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونتها و قیام علیه تمدن های حاکم، از بین رفتن سازمان ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شد، میزان فساد کاهش می یافته است.
امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. که در این راستا، بررسی جنبه های گوناگون فساد اداری می تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه نگرش نسبت به ارزش های فرهنگی آب

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نگرش نسبت به ارزش های فرهنگی آب در ادارات

تعداد سوال: 29

تعداد عامل: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نگرش نسبت به ارزش های فرهنگی آب

از منظر فرهنگی، آب یکی از مقدس‌ترین عناصر طبیعی نزد ایرانیان باستان به شمار می‌رفته است. جلوه‌های گسترده‌ای از فرهنگ، تمدن و هنر ایرانیان تحت تأثیر باورها و اسطوره‌هایی بوده است که رابطه با آب پدید آمده‌اند (نظیر آناهیتا (الهه آب) و یا جشن­هایی نظیر آبانگاه)؛ و این‌ امر حکایت از آن دارد که ایرانیان از گذشته آب را بسیار پاس می‌داشتند. براساس این باورهای فرهنگی دربارۀ آب، این عنصر جایگاهی کانونی در زندگی و باورهای ایرانیان باستان داشته و به‌ویژه به عنوان عاملی پاک و پاک‌کننده به شمار می­ آمده و در آیین‌های دینی نیز اهمیت محوری داشته است. نویسندگان کهن نیز بارها بر حرمت‌گذاری ایرانیان به آب اشاره کرده‌اند؛ ازجمله هرودت می‌نویسد که ایرانیان هرگز با پیشاب، آب‌های روان را نمی‌آلایند و دست خود را در آن نمی‌شویند و به دیگران هم اجازۀ چنین کاری را نمی‌دهند و برای آب‌های روان احترام بسیار قائل‌اند.

در دین اسلام نیز آب جایگاه ویژه‌ای دارد به طوری که در بیش از صد آیه قرآن کریم در مورد آن آمده است؛ همچنین در مذهب شیعه جایگاهی ممتاز برای آب ذکر شده است. در بخش زیادی از احکام فقهی، به موضوع آب و نیز اهمیت آن در طهارت پرداخته شده است.

پرسشنامه رهبری سوادآموزی معلم

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی مولفه های رهبری سوادآموزی در معلم (مهارتهای ارتباطی، مهارتهای انگیزشی، مهارتهای استفاده از ابزار و منابع آموزشی، مهارتهای استفاده از تکنیک های آموزشی)

تعداد سوال: 28

تعداد عامل: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رهبری سوادآموزی معلم

آموزش سواد خواندن و نوشتن در دورة ابتدایی اهمیت خاصی داشته و معلمان نقش مهمی در عملکرد سواد دانش‌آموزان دارند. بنابراین وجود معلمانی که شایستگی‌های رهبری را برای یادگیری و پیشرفت دانش‌آموزان در حوزة سوادآموزی داشته باشند، ضروری به نظر می‌رسد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 28 سوال بوده و هدف آن ارزیابی مولفه های رهبری سوادآموزی در معلم (مهارتهای ارتباطی، مهارتهای انگیزشی، مهارتهای استفاده از ابزار و منابع آموزشی، مهارتهای استفاده از تکنیک های آموزشی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:..