پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با یادگیری سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با یادگیری سازمانی

تعداد سوال: 34

تعداد بعد: 3

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 23000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با یادگیری سازمانی

سازمان‌های یادگیرنده پدیده‌ای هستند که با شروع دهه 90 میلادی مطرح شدند. علت پدیدار شدن چنین سازمان‌هایی، شرایط، نظریه‌ها و تغییر و تحول در محیط‌های سازمانی قبل از دهه مذکور بوده است به گونه‌ای که تمام سازمان‌ها تلاش گسترده‌ای را برای بقای خود آغاز کرده بودند و برای آنکه بتوانند خود را در محیط پرتلاطم اطراف خود حفظ کنند، می‌بایست از قالب‌های غیرپویا خارج و به سمت سازمان یادگیرنده متحول شوند. یعنی در ساختار و اساس خود تغییرات عمیقی ایجاد کنند.
سازمان‌ها قبلاً در محیطی پایدار به سر می‌بردند و وقایع آینده تقریباً قابل پیش‌بینی بودند، به طوری که مدیران می‌توانستند در شرایط مطمئن برنامه‌ریزی کنند. اما امروز محیط به شدت در حال تغییر است و تغییرات تکنولوژیک، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به سرعت سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

2- شرط لازم در شکل‌گیری سازمان‌های یادگیرنده

در این حالت، مدیران نیاز دارند که برای حفظ بقا، سازمان‌ها را با این دگرگونی‌ها هماهنگ سازند و برای دستیابی به این امر، باید به یادگیری به عنوان پدیده‌ای ارزشمند بنگرند و بدینوسیله همواره خود را آماده پذیرش تغییرات کنند و کارکنان سازمان را نیز با دگرگونی‌ها همراه سازند. وقتی مدیران باور داشتند که تغییرات در سازمان ضروری است، می‌توانند مدیریت تغییر را در سازمان خود بر عهده گیرند. در مدیریت تغییر لازم است: بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با هوش سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با ابعاد مختلف هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد)

تعداد سوال: 71

تعداد بعد: 9

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 32000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با هوش سازمانی

   هوش سازمانی :

تحقيق پيرامون هوش به عنوان مفهومي جذاب و شگفت، به جز روان شناسي ادراكي و فردي در بسياري از رشته هاي ديگر هم مورد توجه قرار گرفته است. يكي از رشته هايي كه به اين موضوع پرداخته و علاقه فرايندهاي به آن دارد، ادبيات مرتبط با توسعه سازمان و مديريت ميباشد. با وجود توجهات بسيار زياد، اين مفهوم كماكان در دانش توسعه سازماني مبهم ميباشد. فقدان تئوري واحد هوش سازماني، بواسطه ديدگاهها و ايده هاي متعدد و چند پاره محققان در اين زمينه مطالعاتي، بر ابهام اين مفهوم صحه مي گذارد.

تعاريف و رويكردهاي مختلفي در رابطه با هوش سازماني در ادبيات مديريت وجود دارد. برخي از اين تعاريف به شرح ذيل است:

–       هوش سازماني فرايند يادگيري است كه شامل توسعه رفتار انطباقي به منظور استفاده از درك و حافظه سازماني مي باشد.(چو ،1995)

–       هم چنين به توانمندي تصميم گيري ، سازمان در موقعيتهاي عادي و غيرعادي، هوش سازماني گفته مي شود. ( ماسون ،1996 ) بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با عملکرد کارکنان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه قراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با عملکرد کارکنان (رضایت شغلی، وفاداری کارکنان، نگرش کارمندان، مدت زمان در سازمان، مشارکت کارکنان)

تعداد سوال: 52

تعداد بعد: 7

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 34000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با عملکرد کارکنان

از زمانی که هدبرگ(1981)بیش از دودهه قبل مقاله اش را تحت عنوان “چگونه سازمان یادمی گیرد وفراموش می کنند “منتشرکرد،تحقیقات دررابطه با یادگیری  سازمانی وسازمان های یادگیرنده رشد پیدا کرد وتعاریف یادگیری سازمانی نیز توسعه یافت[1] هولان وفیلیپس معتقدند که قراموشی قبل ،در فاصله وبعد از فرایند یادگیری رخ می دهد.وتاثیر مهمی برفرایندهای یادگیری در سازمان دارد.[2] به طورکلی مدیریت دانش  به دنبال  خلق فرایندهایی است که هم یادگیری انچه لازم است را تضمین نماید هم یادگیری واجتناب از آنچه که مهم نیست رادرنظر می گیرد. (مشبکی، بستام، یادگاری1391) فراموشی سازمانی هدفمند اشاره دارد به اقداماتی که سازمان انجام می دهدتافراموشی داده های غیرلازم را تسهیل کند واز نابودی داده های مفید جلوگیری نماید . این اقدامات در سه حوضه صورت می گیرد برنامه ریزی ،اجرا،ارزیابی  صورت می پذیرد در مورد فراموشی تصادفی ذکر این نکته لازم است مهمترین موضوعی که سازمان رابه سمت فراموشی سوق می دهدناتوانی در کسب وانتشار یادگیری  است.عدم بکارگیری دانش حاصل از یادگیری،ناتوانی در کدگذاری ومستندسازی دانش ونداشتن انگیزه ی لازم برای تسهیم آن،مهم ترین عوامل فراموشی دانش در سازمانها هستن [3] بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با چابکی سازمان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه قراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با ابعاد چابکی سازمان (قدرت پاسخگویی، رقابت، انعطاف پذیری، سرعت/چابکی)

تعداد سوال: 38

تعداد بعد: 6

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با چابکی سازمان

سازمان چابک چیست

1. تغییرات محیطی، عامل اصلی نیاز به چابکی
به نظر می‌رسد تغییر، یکی از ویژگیهای اصلی سازمانها در عصر رقابتی جدید باشد. کمتر سازمانی را می توان یافت که در یک دوره‌ی مثلاً سه تا شش ماهه یا حتی یکساله، تغییری را در محیط خود شاهد نباشد. با توجه به بافتی که در حال حاضر بر دنیای کسب و کار سازمانها حکمفرماست، سازمانها ناگزیر از انجام تغییراتی در نگرش، دانش، رویکردها، رویه‌ها و نتایج مورد انتظار خود هستند. شریفی و ژانگ (1999) با مطالعه فراوان، عرصه‌های دستخوش تغییر در محیط کسب و کار را بدین گونه طبقه‌بندی می‌کنند:

– ناپایداری و بی‌ثباتی بازار که به علت رشد بخش کوچکی از بازار، کثرت ارائه‌ محصولات جدید و نیز افول دوره‌ عمر محصول ناشی می‌شود.

– رقابت شدیدی که به دلیل بازار در حال تغییر سریع، افزایش فشار هزینه‌ای، رقابت پذیری فزاینده و توسعه‌ کوتاه مدت محصولات جدید به وجود می‌آید. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با تغییرات سازمان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه قراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با ابعاد تغییرات سازمان (شناختی، احساسی، رفتاری)

تعداد سوال: 38

تعداد بعد: 6

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 33000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با تغییرات سازمان

فراموشی سازمانی مفهومی‌ جدید است که مدتی است به متون نظری سازمان و مدیریت وارد شده و موردتوجه محققان در این عرصه قرار گرفته است مفهوم فراموشی سازمانی به زبان فلسفی در دهه 40 میلادی مطرح و در دهه 80 اصطلاح فراموشی سازمانی به صراحت در متون مدیریت و یادگیری به‌کار گرفته شد. اصولا مفهوم فراموشی سازمانی با دو مفهوم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در ارتباط تنگاتنگ است. دانش، مجموعه‌ای جامع از تجارب سازمانی و از سوی دیگر، یادگیری فرآیندی است که در آن، سازمان می‌تواند دانش را از تجارب خود کسب کند و به‌دنبال آن فراموشی سازمانی، توانایی حذف دانش منسوخ و ناکارآمد است و بخش مهمی از پویایی دانش در سازمان‌ها محسوب می‌شود.
سازمان‌ها باید عادت‌های قدیمی را فراموش کنند تا روش‌های جدید و مناسب‌تری برای انجام امور بیاموزند. برای تعریف فراموشی سازمانی آن را مقابل یادگیری سازمانی قرار داده‌اند. اگر بپذیریم که یادگیری سازمانی افزودن دانش به ذخیره علمی و تخصصی سازمان است، فراموشی سازمانی، عملی معکوس بوده و خارج کردن یا کنار نهادن دانش کهنه از مجموعه دانش سازمان است. سازمان‌ها باید بیاموزند یادگیری پیشین را فراموش کنند تا بتوانند یادگیری تازه‌ای را جایگزین آن سازند. این مفهوم را «فراموشی سازمانی» نام نهاده‌اند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل مرتبط با جامعه مصرف کننده با رضایت مشتریان از نام تجاری

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه عوامل مرتبط با جامعه مصرف کننده با رضایت مشتریان از نام تجاری (هویت جامعه مصرف کننده، هویت نام تجاری مصرف کننده، وفاداری جوامع، بازاریابی دهان به دهان جامعه، رضایت مشتری از نام تجاری)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 22000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل مرتبط با جامعه مصرف کننده با رضایت مشتریان از نام تجاری

اهمیت رضایت مشتری در ایجاد حس خوب در مشتری و رونق کسب و کار انکار ناپذیر است به نحوی که بسیاری از سازمان ها رضایت مشتری را محرک اصلی رشد کسب و کار خود می دانند و تلاش می کنند تا مشتریان خود را راضی نگه دارند. اما بهتر است به این نکته واقف باشید که امروزه، مفهوم رضایت مشتری چیزی فراتر از ناراضی نبودن مشتریان است. عرصه‎ بازار کسب و کار دیجیتال، هیچ‎گاه تا به این حد رقابتی نبوده است. به همین دلیل است که مواردی همچون تجربه مشتری و وفاداری مشتری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شاخصی برای سنجش موفقیت کسب و کار محسوب می گردند.

رابطه‎ میان موفقیت مشتری با حس رضایت و خشنودی

لازم است توجه داشته باشید که ایجاد حس رضایت در مشتری، مسئولیتی نیست که تنها پس از انجام فرآیند خرید و فقط بر عهده‎ واحد خدمات قرار داشته باشد. در واقع، انجام چنین امری بر ذمه‎ تمام آحاد سازمان است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه عملکرد زنجیره تامین با کاهش ریسک تامین کنندگان در زنجیره تامین

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه عملکرد زنجیره تامین با کاهش ریسک تامین کنندگان در زنجیره تامین (قابلیت اطمینان زنجیره تامین، میزان پاسخگویی زنجیره تامین، میزان چابکی زنجیره تامین، هزینه زنجیره تامین، مدیریت دارایی زنجیره تامین، کاهش ریسک تامین کنندگان)

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 32000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه عملکرد زنجیره تامین با کاهش ریسک تامین کنندگان در زنجیره تامین

اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین می تواند به عنوان رویکردی برای ارزیابی عملکرد سیستم زنجیره تامین تعریف می شود. سنجش عملکرد زنجیره تامین می تواند به دو دسته تقسیم شود:

  • معیارهای کیفی: برای مثال، رضایت مشتری و کیفیت محصول.
  • معیارهای کمی: به عنوان مثال، زمان تحویل سفارش، زمان پاسخ زنجیره تامین، انعطاف پذیری، استفاده از منابع، عملکرد تحویل.

در اینجا، ما درباره سنجش عملکرد کمی، بحث می کنیم. عملکرد زنجیره تامین، به چگونگی پاسخگویی یک شرکت به تقاضای مشتری با استفاده از استراتژی های چند بعدی می پردازد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه عزت نفس جنسی زنان با رضایت زناشویی آنها، با تاکید بر نقش میانجی افسردگی جنسی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه عزت نفس جنسی زنان با رضایت زناشویی آنها، با تاکید برنقش میانجی افسردگی جنسی

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 26000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه عزت نفس جنسی زنان با رضایت زناشویی آنها، با تاکید برنقش میانجی افسردگی جنسی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن بررسی رابطه عزت نفس جنسی زنان با رضایت زناشویی آنها، با تاکید برنقش میانجی افسردگی جنسی می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…

پرسشنامه بررسی رابطه عزت نفس جنسی زنان با تجاوز جنسی زناشویی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه عزت نفس جنسی زنان با تجاوز جنسی زناشویی

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 22000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه عزت نفس جنسی زنان با تجاوز جنسی زناشویی

عزت نفس، باور و اعتقادی است که فرد، دربارهٔ ارزش و اهمیت خود دارد. عزت نفس را می‌توان با عوامل مختلف توضیح داد از جمله فردی که عزت نفس دارد معتقد است که انسان مقدّس است و به دلیل این مقدّس بودن نمی‌توان او را قربانی اعتقادهای دیگران کرد، عامل بعد اینکه همه ی انسان‌ها با هم متفاوتند؛ یعنی بین افراد مختلف با نژادها و قومیت‌های مختلف هیچ فرقی وجود ندارد و همین‌طور انسان‌ها با هم برابرند، عامل دیگر خود دوستی و احساس رضایت داشتن از آنچه که هستم و هرچه که هستم و همین‌طور نداشتن شرم و خجالت از وجود خود است. اصولاً می‌توان عزت نفس را در امور مختلف زندگی شرح داد. افرادی که عزت نفس پایینی دارند، در زندگی خود با مشکلات فراوان روبرو می‌شوند.در روانشناسی از اصطلاح عزت نفس برای توصیف احساس کلی فرد از ارزش شخصی استفاده می شود. به عبارت دیگر ، چقدر از خودتان قدردانی می کنید و خودتان را دوست دارید. عزت نفس اغلب به عنوان یک ویژگی شخصیتی تلقی می شود، به این معنی که خصوصیتی پایدار است. عزت نفس می تواند انواع مختلفی از اعتقادات را در بر بگیرد، مانند ارزیابی ظاهر خود، اعتقادات، احساسات و رفتارهای شما.

بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه تنش های سازمانی با تاب آوری سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي رابطه ابعاد مختلف تنش های سازمانی با تاب آوری سازمانی (تنش ناشی از ساختار سازمانی، تنش ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی،  تنش ناشی از عدم امنیت شغلی، تنش ناشی از ورود فناوری های جدید، تنش ناشی از شرایط نامناسب کار، تاب آوری سازمانی)

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 32000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه تنش های سازمانی با تاب آوری سازمانی

تاب آوری سازمانی؛ اهمیت، شاخص ها و موانع آن

تاب آوری سازمانی به عنوان توانایی سازمان در پیش بینی، اجتناب و تعدیل مثبت در برابر اختلالات و تغییرات محیطی تعریف می شود. این توانایی ترکیبی از ظرفیت سازمانی برای بازگرداندن کارایی پس ازاختلال و ایجاد قابلیت های لازم قبل از پاسخ به بحران است.

تاب­ آوری در بحران­ ها (Disasters Resilience)، یکی از مفاهیم بسیار مهم نظری و کاربردی در مدیریت بحران در سال­های اخیر بوده است. در همین راستا اخیراً توجه نسبتاً زیادی، به سازمان­های تاب­ آور در برابر بحران به عنوان یکی از اجزای مهم و کلیدی در تاب­ آوری جامعه، معطوف گردیده است.

سازمان ­های تاب­ آور، سازمان­ هایی هستند که به دلیل برنامه­ ریزی موثر، آمادگی و انعطاف­ پذیری بالایی که در خود ایجاد می­ نمایند، قادر هستند بحران­ ها را با هزینه ­های کم پشت سر بگذارند. ارتقاء تاب­ آوری موجب رشد افراد و به دست­ آوردن تفکر و مهارت­ های خودمدیریتی بهتر و دانش بیشتر می­ شود. بیشتر بخوانید