پرسشنامه سبک تدریس ترجیحی دانشجویان (موسی پور و کیامنش ۱۳۷۷)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی سبک تدریس ترجیحی دانشجویان (استاد محور یا دانشجو محور)

تعداد سوال: 39

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سبک تدریس ترجیحی دانشجویان (موسی پور و کیامنش ۱۳۷۷)

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

سبک تدریساشاره به رفتارهایی دارد که مدرس در تعاملاتش با فراگیران از خود نشان می دهد و نقش مهمی در جنبه های مختلف یاددهی ایفا می کند.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از سبک تدریس ترجیحی دانشجویان نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۳۹ گویه ای پرسشنامه سبک تدریس ترجیحی دانشجویان می­دهند.

پرسشنامه بزهکاری نوجوانان آیتی (۱۳۹۳)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان (اقتصادی خانواده، دوستان ناباب، پایبندی خانواده به مذهب، نحوه گذران اوقات فراغت، شرایط اجتماعی خانواده)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بزهکاری نوجوانان آیتی (۱۳۹۳)

تعریف مفهومی

بزهکاری : بزهکاری از واژه لاتینی (Delinquency) از معنای خطا کردن گرفته شده است. در واقع بزهکاری، وضع یا حالتی است که شخص تخطی کننده از الزامات قانونی، خود را با آن مواجه می یابد. در این صورت ارتکاب جنایت موجب اسناد مسئولیت به مجرم شده و متعاقب آن با مجازات های رو به رو می شود. بدین سان اصطلاح بزهکاری را می توان به هنگام مشخص ساختن ویژگی های تمامی صور تخطی از قانون و همچنین امور جنایی ( نظیر دزدی های، تقلب ها، جرایم، سوء استفاده های مالی و…) که در کشوری یا منطقه و یا دورانی خاص صورت وقوع می یابند، به کار برد.( محمدی اصل، ۱۳۸۵: ۶۰).

تعریف عملیاتی

بزهکاری : بزهکاری طیفی از رفتار است که هم به تخلف از قانون و هم به تخلف از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بدون قانون شکنی رسمی اطلاق می شود .و به اعمالی اشاره دارد که منع قانونی دارند. به عبارت دیگر هر گونه اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی فرهنگی یک جامعه باشد و توسط افراد ۱۸ – ۱۲ سال صورت گیرد(احمدی، ۱۳۷۸ : ۱۳) پرسشنامه استاندارد بزهکاری نوجوانان در سال ۱۳۹۳ توسط آیتی ساخته شده است. این پرسشنامه ۱۹ سوال دارد و هدف آن ارزیابی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان(فقراقتصادی خانواده، دوستان ناباب، پایبندی خانواده به مذهب، نحوه گذران اوقات فراغت و شرایط اجتماعی خانواده می باشد. در این پرسشنامه ۵ مولفه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است

پرسشنامه بازاریابی داخلی مری و همکاران (۲۰۱۳)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش بازاریابی داخلی در سازمان از ابعاد مختلف (چشم انداز، بهبود و توسعه و پاداش)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بازاریابی داخلی مری و همکاران (۲۰۱۳)

بازاریابی داخلی چیست؟

بازاریابی داخلی تبلیغ اهداف، مأموریت، محصولات و خدمات یک شرکت برای کارمندان خود است.

اساساً، این یعنی شرکت شما محصولات، خدمات و برند خود را برای کارمندان خود بازاریابی می‌کند. در این حالت شرکت شما به جای “فروش” به مردم یا مصرف‌کنندگان بالقوه، در عوض به کارمندان خود محصولاتش را می‌فروشد.

هدف از این کار بهبود مشارکت کارکنان در داخل، افزایش دسترسی کلی به برند و همچنین این است که کارمندان بتوانند به مشتریان بالقوه ارزش ارائه دهند زیرا آن‌ها اهداف و چشم‌انداز شرکت را خود باور دارند و درک می‌کنند.

بازاریابی داخلی مبتنی بر این ایده است که نگرش مشتریان نسبت به یک شرکت فقط بر اساس محصول یا خدمات نیست بلکه شامل تجربه کلی آن‌ها با شرکت است. این می‌تواند به معنای تعامل مشتری با کارمندان در بخش‌های مختلف (نه فقط تیم‌های خدمات مشتری) یا چشم‌انداز تعامل آنلاین با کارمندان از طریق رسانه‌های اجتماعی، ایمیل، انجمن‌ها و … باشد. بیشتر بخوانید

دانلود رایگان پرسشنامه خود نظارتی (مارک اشنایدر)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان خودنظارتی (مرکز توجه بودن، حساسیت نسبت به واکنش دیگران، تمایل به انطباق رفتار  برای برانگیختن واکنش مثبت دیگران)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

خرید فایل

دانلود رایگان پرسشنامه خود نظارتی (مارک اشنایدر)

خود نظارتی چیست؟ (Self Monitoring)

نظارت بر خود یا خود نظارتی یک ویژگی شخصیتی است که شامل توانایی نظارت و تنظیم خود بیانی ها، احساسات و رفتارها در پاسخ به محیط ها و موقعیت های اجتماعی است. این شامل آگاهی از رفتار شما و تأثیری است که بر محیط شما می گذارد. همچنین به توانایی شما در اصلاح رفتارهایتان در پاسخ به متغیرهای محیطی، موقعیتی یا اجتماعی اشاره دارد. افرادی که خود نظارتی بالایی دارند، احتمال بیشتری دارد که رفتار خود را به منظور سازگاری یا تطابق با شرایط تغییر دهند. کسانی که خود نظارتی پایینی دارند تمایل دارند مطابق با نیازها و احساسات درونی خود رفتار کنند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه تکیه گاه های شغلی بر اساس مدل شاین (۱۹۹۰)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی تکیه گاه های شغلی بر اساس مدل شاین (شایستگی فنی-کارکردی، شایستگی مدیریت عمومی، خود مختاری- استقلال، امنیت- ثبات، خلاقیت کار آفرینی، خدمت و از خود گذشتگی و ایثار، چالش محض و کسب زندگی)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تکیه گاه های شغلی بر اساس مدل شاین (۱۹۹۰)

تعاریف نظری

شاین تکیه گاه های شغلی را برای شخص عبارت از خودپنداره او می‌داند که از سه مقوله تشکیل شده است: ۱- استعداد و توانایی‌های ادراک خود ۲- احساس تکامل یافته نسبت به انگیزه‌ها و نیاز‌ها ۳- ارزشهای اساسی و مهم که مربوط به مسیر شغلی می‌شود (عباس‌پور، ۱۳۸۷، ص۱۶۹). دو مورد اول مربوط به تجارب واقعی در محیط کاری است در حالیکه مورد سوم از واکنشهای فردی به هنجارها و اصول و ارزشهایی است که در موفقیت‌های کاری و اجتماعی متفاوت با آن مواجه می‌شویم (دنزیگر­و ­والنسی­، ۲۰۰۶، ص ۲۹۳).

شاین (۱۹۹۰)، پس از مطالعه‌ی طولی بر روی مسیر شغلی گروهی از مدیران و دانشجویان بنیاد فن‌آوری ماساچوست و ایجاد مفهوم تکیه گاه های شغلی ، آن را به هشت نوع تقسیم کرده است: بیشتر بخوانید

پرسشنامه سبک تدریس فعال رجبی (۱۳۸۵)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش سبک تدریس فعال

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سبک تدریس فعال رجبی (۱۳۸۵)

تعاریف نظری

سبک تدریس فعال: درگذشته تدریس را درس دادن یا انتقال معلومات و تجارب معین از ذهن معلم به ذهن دانش‌آموزان تعریف می‌کردند.

براساس این تعریف، وقتی معلم وارد کلاس می­شد به فعالیت و سخن گفتن می­پرداخت و فراگیران جز گوش دادن و اجرای دستورها و یا انجام تکالیف تحمیلی او، وظیفه و نقشی نداشتند(شریفی، ۱۳۹۳).

روش تدریس را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:

روش‌های تدریس فعال و روش‌های تدریس غیرفعال در روش تدریس غیرفعال، فقط معلم نقش فعالی را در جریان تدریس به عهده دارد و مطالبی را که از قبل تعیین شده است.

به طور شفاهی در کلاس بیان می‌کند و دانش‌آموزان در این میان واکنش چندانی از خود نشان نمی‌دهند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس (لیکوین و همکاران 1996)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان اعتماد عمومی به پلیس

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس (لیکوین و همکاران 1996)

یکی از اصلی ترین بخشهای هر کار پژوهشی را جمع اوری اطلاعات تشکیل می دهد . چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه وتحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. پژوهشگر به منظور رد یا تایید فرضیه ها لازم است داده ها یا اطلاعات لازم را جمع آوری نماید تا بتواند با  تحلیل و پردازش آنها پس از آزمون فرضیات ، نتیجه گیری نماید. ابزارهای گرداوری اطلاعات، گوناگون میباشد که نحوه انتخاب انها به نوع روش تحقیق یا پژوهش بستگی دارد (آذر، ۱۳۸۴). پژوهشگران از روشهای مختلفی جهت گرد آوری داده ها استفاده می کنند. این روشها شامل جمع آوری اطلاعات توسط مطالعات کتابخانه ای و روش پیمایشی می باشد. روش‌های پیمایشی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یا افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونت‌گاه‌ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویربرداری آنها را تکمیل نماید. روش‌های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از: (حافظ‌نیا،۱۳۸۹: ۱۵۱). ۱) پرسشنامه‌ای، ۲) مصاحبه‌ای، ۳) مشاهده‌ای، ۴) آزمون، ۵) تصویربرداری و ۶) ترکیبی.

پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس توسط  Liqun Cao, James Frank, Francis T. Cullen (1996) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۵سوال می باشد…

پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی (بر اساس مدل کرک پاتریک)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی از ابعاد مختلف (واکنش، یادگیری، رفتار، نتایج)

تعداد سوال: 45

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی (بر اساس مدل کرک پاتریک)

پرسشنامه آگاهی از اینترنت گلدسمیس و همکاران (۲۰۰۲)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان آگاهی از اینترنت

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه آگاهی از اینترنت گلدسمیس و همکاران (۲۰۰۲)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اینترنت سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای به هم پیوسته است که از پروتکلِ «مجموعه پروتکل اینترنت» برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکهٔ شبکه‌ها است که از میلیون‌ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده است که با آرایه وسیعی از فناوری‌های الکترونیکی و نوری به هم متصل شده‌اند.

اینترنت در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدمات گسترده‌ای است که برجسته‌ترین آنها وب جهان‌گستر و رایانامه هستند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  آگاهی از اینترنت نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۸ گویه ای پرسشنامه آگاهی از اینترنت می­دهند .

پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان استرس شغلی

تعداد سوال: 36

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1700 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز

این پرسشنامه را استاینمتز (۱۹۷۷) تهیه کرد و شامل ۳۶ عبارت در مورد موقعیت های تنش زای محیط کاری می باشد . ترجمه این پرسشنامه در کتاب استرس روانی ( قراچه داغی ، ۱۳۷۰) آمده است.مقیاس پاسخگویی پرسشنامه سه درجه ای است از کاملا صحیح تا ناصحیح.این پرسشنامه را عطار در سال ۱۳۷۴ در ایران ترجمه کرده و موقعیت های فشارزای محیط کار و فشار وارد بر فرد در رابطه با ماهیت کار، همکاران و سرپرستان را سنجش می کند .