پرسشنامه رابطه قابلیت های نوآوری سازمان با عملکرد نوآوری فناورانه و بازاریابی چریکی با تاکید بر نقش میانجی استراتژی تمایز محصول

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رابطه قابلیت های نوآوری سازمان با عملکرد نوآوری فناورانه و بازاریابی چریکی با تاکید بر نقش میانجی استراتژی تمایز محصول (کشف، بهره برداری، عملکرد نوآوری فناورانه، بازاریابی چریکی، استراتژی تمایز محصول)

تعداد سوال: 47

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 33000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رابطه قابلیت های نوآوری سازمان با عملکرد نوآوری فناورانه و بازاریابی چریکی با تاکید بر نقش میانجی استراتژی تمایز محصول

بازاریابی پارتیزانی ( Guerilla Marketing) روشی نامنظم و نامتعارف در انجام فعالیت‌های تبلیغی بر مبنای یک بودجه بسیار کم است. چنین تبلیغاتی گاه به گونه‌ای طرح می‌شود که مخاطب حتی از وجود آنها بی اطلاع است و شاید بتوان گفت این نوع بازاریابی از انواع بازاریابی پنهان یا بازاریابی مبتنی بر هیاهو است. در واقع بازاریابی پارتیزانی نوعی بازاریابی نامنظم برای کسب  حداکثر نتایج با بکارگیری حداقل منابع است و متضمن ابتکار و نوآوری، شکستن قوانین و جستجوی راهکارهای بدیل برای روشهای بازاریابی سنتی ا

بیشتر بخوانید

پرسشنامه رابطه قابلیت های پویایی سازمان با قابلیت های نوآوری و عملکرد نوآوری فناورانه

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رابطه قابلیت های پویایی سازمان با قابلیت های نوآوری و عملکرد نوآوری فناورانه (کشف، بهره برداری، عملکرد نوآوری فناورانه، حس، درک، پیکربندی)

تعداد سوال: 59

تعداد بعد: 6

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 38000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رابطه قابلیت های پویایی سازمان با قابلیت های نوآوری و عملکرد نوآوری فناورانه

پیتر دراکر معتقد است سازمانها باید بر اساس ماهیت ساختاری خود ویژگی انعطاف پذیری وپاسخگویی خود را افزایش دهند.پویایی یعنی توانایی برای حرکت سریع و آسان،فعال و قدرت تفکر سریع وهوشمندانه و همسویی سازمان با نیازهای متغیر کاری وحرکت در جهت کسب مزیت رقابتی. در سازمان پویا،اهداف کارکنان با اهداف سازمان همسو می باشد وامکان پاسخگویی به نیازهای متغیر مشتریان نیز بیشتر از یک سازمان سنتی یا ایستا می باشد. سازمان پویا درمحیط رقابتی سرشار از فرصت های مستمر ،غیر قابل پیش بینی ومتغیر ، از توانایی لازم برای اجرای عملیات سودآور برخوردار است. پویایی مستلزم واکنش سریع و اثربخش به نیازهای بازار است.پویایی در گرو حرکت سازمان در جهت سازگاری و تطابق است . بیشتر بخوانید

پرسشنامه رابطه جابجایی مدیران ارشد با رهبری مشارکتی، آموزش و یادگیری، ارتباطات و اطلاعات، کیفیت خدمات

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رابطه جابجایی مدیران ارشد با کیفیت خدمات، رهبری مشارکتی، آموزش و یادگیری (جابجایی مدیران ارشد، رهبری مشارکتی، آموزش و یادگیری، ارتباطات و اطلاعات، کیفیت خدمات)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 32000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رابطه جابجایی مدیران ارشد با رهبری مشارکتی، آموزش و یادگیری، ارتباطات و اطلاعات، کیفیت خدمات

رهبري مشارکتي

ويکتو روم و فيليپ يتان در سال 1973 الگوي رهبري مشارکتي را براساس رفتار رهبر و مشارکت اعضا در تصميم‌گيري ارائه کردند. آنها معتقد بودند که رفتار رهبر بايد تغيير کند تا منعکس کننده ساختار کاري باشد که بايد انجام شود. الگوي مزبور حالت دستوري دارد يعني براي تعيين شيوه‌ي مشارکت در تصميم‌گيري، با توجه به شرايط مختلف، بايد مجموعه قانون و مقررات به صورتي دقيق رعايت گردد و با توجه به شرايط مختلف ميزان مشارکت افراد در تصميم‌گيري تغيير کند اين الگو همان درخت تصميم‌گيري که داراي انواع متغيرهاي اقتضايي مي‌باشد

نیازهای زیستی (تن کارشناختی): اولین سطح نیازها نیازها زیستی است کارمند یک سازمان برای خرید مایحتاج زندگی انگیزه ی کارکردن را پیدا می کند از آنجا که حقوق ماهیانه اولین نیاز برای تامین زندگی است ملاحظه می شود که خود حقوق فی نفسه ممکن عامل انگیزش نباشد بلکه کاربرد آن در تامین مایحتاج زندگی است که آن را به عنوان یک انگیزه مطرح می سازد.

بیشتر بخوانید

پرسشنامه رابطه تنش های سازمانی با فلات شغلی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي رابطه تنش های سازمانی با فلات شغلی (تنش ناشی از ساختار سازمانی، تنش ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی،  تنش ناشی از عدم امنیت شغلی، تنش ناشی از ورود فناوری های جدید، تنش ناشی از شرایط نامناسب کار، فلات ساختاری، فلات محتوایی)

تعداد سوال: 37

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 37000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رابطه تنش های سازمانی با فلات شغلی

فلات زدگی شغلی به عنوان نقطه ای از شغل و حرفه تعریف شده است که احتمال ترفیع سلسله مراتبی اضافی، بسیار پائین می باشد. طبق اظهارات Hall (1985: 272) ، فلات شغلی به نقطه ای از شغل و حرفه سازمانی یک فرد گفته می شود که تحرک پذیری روبه بالای اضافی ( به عبارتی ترفیع) غیر ممکن می باشد. این مفهوم نسبتاً قدیمی است که توسط. (۱۹۷۷), Veiga (1981), Orpen (1983), Near (1985), Slocum et al.(1985), Barwick (1986), Lemire et al. (1999) Roger and Lapalme (2006. و مورد مطالعه قرار گرفته است. تیپ های مختلفی از فلات زدگی وجود دارد. اولاً، می توانیم بین دو سطح از فلات زدگی شغلی تمایز قایل شویم: فلات زدگی ساختاری (که فلات زدگی سلسله مراتبی نیز نامیده می شود) و فلات زدگی محتوایی.

طبق اظهارات (Allen et al. (1999: 1113), “Barwick (1986 ابتدا پیشنهاد کرد که افراد دو شکل متفاوت از فلات زدگی شغلی تجربه می کنند: ساختاری ( به عبارتی سلسله مراتبی) و محتوایی. فلات زدگی سلسله مراتبی زمانی حاصل می گردد که یک فرد شانس کمی برای حرکت عمودی در یک سازمان داشته باشد. از طرف دیگر، فلات زدگی محتوایی زمانی رخ می دهد که فرد با کار یا مسئولیت های شغلی اش به چالش کشانده نشده باشد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه رابطه بین تصویر مرکز خرید و انطباق بر رفتار مشتری

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه بین تصویر مرکز خرید و انطباق بر رفتار مشتری (ویزگی بازاریابی مرکز خرید، ویژگی قابلیت دسنرسی مرکز خرید، ویژگی خدمات رسانی در مرکز خرید، ویژگی اتمسفر در مرکز خرید، ویژگی امکانات سرگرمی در مرکز خرید، ویژگی وجود مواد غذایی (فود کورت) در مرکز خرید، ویژگی امنیت در مرکز، انطباق با خریداران دیگر)

تعداد سوال: ۴۰

تعداد بعد: ۸

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 27000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رابطه بین تصویر مرکز خرید و انطباق بر رفتار مشتری

عوامل موثر بر ارتقاء تصویر برند

یکی از مهم ترین استراتژی های هر سازمانی برای پیروزی، تدوین مدیریت و چشم انداز نام تجاری خود است. نام تجاری به عنوان رکن و اساس بازی رقابتی امروز، عنصری است که باید به دقت تعریف، ایجاد و مدیریت شود تا سازمان و شرکت ها بتوانند با تکیه بر این ستون خیمه گاه کسب و کار خود، هرچه بیشتر سود آوری را رقم بزنند.
برند عبارت است از یک نام، عبارت، اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز  می نمایند.

برند یک تعهد ایجاد شده بوسیله ی یک شرکت است تا توسط آن از مشتریان حمایت کند. به عبارت دیگر نام و نشان تجاری ، نشانه هایی از هسته ی محصول به مشتری می دهد و از مشتری و تولید کننده در برابر رقبایی که تلاش دارند محصولاتی مشابه آنها تولید کنند محافظت می کند . از منظر مشتری ، نام و نشان تجاری می تواند به عنوان مجموعه ای از تجربیاتش تعریف شود که آن تجربیات در تمامی نقاط ارتباطی فرآورده یا شرکت با مشتری ساخته می شوند.یکی از حوزه های مورد علاقه ی مدیران برند ، ایجاد معانی در ذهن مصرف کننده از طریق ایجاد هویت برای نام تجاری می باشد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه رابطه ارزش و اعتماد تامین کنندگان با کاهش ریسک تامین کنندگان در زنجیره تامین

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: رابطه ارزش و اعتماد تامین کنندگان با کاهش ریسک تامین کنندگان در زنجیره تامین (اعتماد، ارزش، کاهش ریسک تامین کنندگان در زنجیره تامین)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 23000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رابطه ارزش و اعتماد تامین کنندگان با کاهش ریسک تامین کنندگان در زنجیره تامین

ریسک زنجیره تامین Supply chain risk مخاطراتی است که ممکن است در ساختارها، فعالیت‌های انسانی، اطلاعات و عملیات تولید محصول یا ارائه خدمت رخ دهد. به عنوان یک نتیجه از توسعه روزافزون روابط با تامین کنندگان، زنجیره تامین برای بسیاری از شرکت ها تبدیل به یک منبع ریسک فوق العاده شده است. در این مقاله، ما بکارگیری شیوه‌های کنترلی شرکت‌ها به منظور مدیریت ریسک مرتبط با همکاری تشدید یافته با شرکاء زنجیره تامین را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به طور خاص بررسی می‌کنیم که چطور خریداران ریسک‌های مرتبط با تعاملات درون شرکتی را از طریق انتخاب شریک تامین، مدیریت می‌کنند. که این مدیریت از لحاظ درک حسن نیت، اطمینان به توانایی و به کار گیری شیوه‌های کنترلی مدیریت زنجیره تامین چندگانه می‌باشد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه دینداری در جامعه ایرانی (هاشم زهی و مهدوی، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي میزان دینداری در جامعه ایرانی از ابعاد مختلف (بعد پیامدی، بعد اعتقادی، بعد عاطفی، بعد مناسکی)

تعداد سوال: 7

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه دینداری در جامعه ایرانی (هاشم زهی و مهدوی، 1391)

دینداری و دین گریزی

واژه دین گریزی از دو قسمت دین و گریز تشکیل شده است. از این رو شایسته است هر یک از این اجزا را جداگانه محل تامل قرار دهیم .
دین: دین به مجموعه تعالیمی گفته میشود که از سوی خدا و توسط انسان هایی برگزیده برای بشر ارسال شده و مشتمل بر سه حوزه عقاید، اخلاق و احکام است . در اینجا مراد ما از دین تنها دین اسلام است که توسط آخرین سفیر الهی محمد مصطفی (ص) بر بشریت عرضه شده است.
عقاید یعنی حقایق بزرگی که باید به آنها باور داشت و آنها را در ذهن و دل خویش پذیرفت.
اخلاقیات صفات نفسانی پایداری است که آدمی باید در جان خویش ایجاد کند و گوهر نفس خود را به آن بیاراید.
احکام مجموعه دستورالعمل هایی است که انسان مومن دیندار به آنها موظف است و باید در عمل به کار گیرد و با اعضا و جوارح ظاهری خود انجام دهد.
دینداری به معنای باورداشتن آن عقاید و تخلق به آن اخلاق و التزام عملی به آن احکام است. البته انسان دیندار در زبان و ظاهر خویش به این دینداری اعتراف و افتخار میکند و آن را آشکار میگرداند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه دینداری (حاجی زاده میمندی و یوسفی، 1392)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي میزان دینداری

تعداد سوال: 8

تعداد عامل: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه دینداری (حاجی زاده میمندی و یوسفی، 1392)

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 8 سوال داشته و هدف آن ارزيابي میزان دینداری مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…

پرسشنامه دیدگاه خانواده نسبت به تجرد طولانی مدت دختران (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي دیدگاه خانواده از تجرد طولانی مدت دختران (از دید دختران مجرد)

تعداد سوال: 3

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه دیدگاه خانواده نسبت به تجرد طولانی مدت دختران (استاندارد)

بحران‌های ناشی از تجرد طولانی مدت، تنها محدود به کشور ما نمی‌شود و در همه جوامع به اندازه‌های متفاوتی دیده می‌شود اما به‌خاطر ساختار جامعه ما، این مشکلات با شدت بیشتری بروز پیدا می‌کند.

شاید در کشورهای پیشرفته، سن شروع اضطراب‌ها و بحران‌های ناشی از تجرد حدود 32 سالگی باشد اما در ایران به‌خاطر فشارهای خانواده و اجتماع از 28 سالگی بسیاری از زنان مجرد وارد مرحله بحران می‌شوند.

چرا افراد تحمل مجردی طولانی مدت را ندارند ؟

زنان مطلقه با تنهایی سازگارند

در کشور ما تحمل تجرد برای زنانی که مطلقه هستند آسان‌تر است، چون فانتزی‌ها و آرزوها و رؤیاهای رنگارنگ و خیال‌پردازانه‌ای که دختران هرگز ازدواج نکرده در مورد ازدواج دارند، در ذهن آنها جایی ندارد. این زنان به‌خاطر تجربه‌ای که داشته‌اند، با واقعیت زندگی آشناترند و آسان‌تر می‌توانند تنهایی را تحمل کنند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه دوسوتوانی نوآوری (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف دوسوتوانی نوآوری در سازمان (نوآوری اکتشافی، نوآوری  بهره بردارانه)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه دوسوتوانی نوآوری (استاندارد)

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 9 سوال داشته و هدف آن ارزيابي ابعاد مختلف دوسوتوانی نوآوری در سازمان (نوآوری اکتشافی، نوآوری  بهره بردارانه) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…