پرسشنامه شخصیت تاریک (جانسون و وبستر، 2010)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی شخصیت تاریک (فریبگر، خودشیفت، جامعه ستیزی)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2700 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شخصیت تاریک (جانسون و وبستر، 2010)

وجه تاریک شخصیت انسان، روانشناسان را بر آن داشته که به دنبال درک ویژگیهای شخصیتی ای که منجر به رفتارهای توهین آمیز، نامناسب اجتماعی یا حتی جنایتکارانه باشند.

یکی از مشهورترین صور فلکی صفات شخصیت منفی که متخصصان روانشناسی آن را طراحی کرده اند با عنوان سه گانه تاریک ( Triad Dark) شناخته شده است.

به گفته محققان،وجه تاریک شخصیت یا سه گانه تاریک از سه گروه خصوصیات شخصیتی مضر خودشیفتگی، ماکیاولیتیسم و اختلال روانی تشکیل شده است و پرداختن به آنها به شناخت وجه تاریک شخصیت انسان کمک می کند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه چند بعدی ادراک درد وست هاون – ییل (WHYMPI)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی چند بعدی درد (مداخله، حمایت، شدت درد، کنترل زندگی، پریشانی عاطفی، واکنش های تنبیهی، دلواپسی دیگران، پریشانی و گیجی دیگران، کارهای خانگی، کار دور از خانه، فعالیت های دور از خانه، فعالیت اجتماعی)

تعداد سوال: 52

تعداد بعد: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 9500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه چند بعدی ادراک درد وست هاون – ییل (WHYMPI)

مولفه های مورد سنجش

تداخل, تقویت, شدت درد, کنترل زندگی, پریشانی عاطفی, واکنش های تنبیهی, دلواپسی دیگران, پریشانی از طرف دیگران, کارهای خانگی, کار خارج از خانه, فعالیت های دور از خانه, فعالیت های اجتماعی

پیشینه

این آزمون توسط کرنز، ترک و رودی[1] در سال 1985 ساخته شد. مبنای نظری آن به ادراک شناختی – رفتاری درد مزمن (ترک و همکاران، 1983) و ارزیابی سلامت (ترک و کرنز، 1985) مربوط است.

این پرسشنامه قابل اجرا برای درد های بالینی متنوعی است که شامل درد مزمن کمر، اختلالات گیجگاهی فکی، سردرد (ترک و رودی؛ 1988، 1990)، فیبرومیالژیا[2] (ترک و همکاران، 1996)، درد سرطان (ترک و همکاران، 1998a) است. این آزمون به تغییرات پس از توانبخشی حساس است (کرنز و هیدرنث ویت[3]، 1988؛ کرنز، ترک، لوزمن و رودی، 1986؛ ترک و همکاران، 1993؛ ترک و همکاران، 1988b). به طور اختصار، پایایی/ روایی، طبیعت خودگزارش دهی و سهولت نمره دهی، این آزمون را برای هر دو هدف بالینی و پژوهشی ایده آل می‌سازد.  این آزمون برای کاربردهای بین فرهنگی به چندین زبان ترجمه شده است.

مقياس شرم و گناه اورث و همكاران (2006)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان شرم و گناه زنان در معرض طلاق

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

مقياس شرم و گناه اورث و همكاران (2006)

مقیاس بهترین اهداف شخصی (PBGQ)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی بهترین اهداف شخصی (اهداف خاص، اهداف چالش برانگیز، اهداف خودارزیابی رقابتی، اهداف خودبهبودی)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

مقیاس بهترین اهداف شخصی (PBGQ)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 16 سوال بوده و هدف آن ارزیابی بهترین اهداف شخصی (اهداف خاص، اهداف چالش برانگیز، اهداف خودارزیابی رقابتی، اهداف خودبهبودی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه سرزندگی ذهنی (رایان و فردریک 1997)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان سرزندگی ذهنی 

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سرزندگی ذهنی (رایان و فردریک 1997)

سرزندگی ذهنیمفهوم سرزندگی  ذهنی ریشه‌های عمیقی در فلسفه‌های شرقی و سنت‌های معالجه شرقی دارد. فرد سرزنده کسی است که زنده بودن و نشاط او تنها در بهره وری شخصی او ظهور پیدا نمی‌کند بلکه به افراد دیگری که با در تماسند هم متقل می شود. سرزندگی به لحاظ جسمی و ذهنی به احساس زنده بودن اشاره دارد. این واژه ریشه در مفهوم زندگی دارد. سرزندگی به لحاظ جسمی به معنای احساس سلامتی، توانایی و پرانرژی بودن است. به لحاظ روانشناختی هم این وضعیت زنده بودن به معنای این است که فرد احساس می‌کند اعمالش معنادار و هدفمند است. مهم است که سرزندگی چیزی بیشتر از برانگیخته بودن است. وقتی فرد سرزنده است انگار انرژی مثبت به او تزریق شده است. شاید سرزندگی معنایی ماشینی برای افراد داشته باشد اما این وضعیت متفاوت از انرژی حاصل از غذاست(سدیدی، 1392).

مقیاس رابطه مادر- کودک (راس 1961)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رابطه مادر- کودک (پذیرندگی، حمایت گری، سهل گیری، طرد)

تعداد سوال: 48

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

مقیاس رابطه مادر- کودک (راس 1961)

مقیاس تنیدگی ادراک شده کوهن و همکاران (1983)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی تنیدگی ادراک شده

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

مقیاس تنیدگی ادراک شده کوهن و همکاران (1983)

پرسشنامه کمال گرایی فلت و هویت (1991)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی کمال گرایی افراد از ابعاد مختلف (کمال گرایی خودمدار، کمال گرایی دیگر مدار، کمال گرایی اجتماع مدار)

تعداد سوال: 45

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه کمال گرایی فلت و هویت (1991)

كمال گرايي[1] بعنوان تمايل  فرد براي وضع معيارهاي كامل و دست نيافتني و تلاش براي تحقق آنها كه اغلب با ارزيابي و انتقاد از عملكرد خود همراه است، تعريف مي شود. كمال گرايي ماهيت درون شخصي، بين شخصي و اجتماعي دارد. كمال گرايي خويشتن مدار[2] با تمايل به وضع معيارهاي غير واقع بينانه براي خود و تمركز بر نقص ها و شكستها در عملكرد مشخص مي شود. كمال گرايي ديگر مدار[3] بيانگر تمايل به داشتن انتظارات افراطي و ارزشيابي انتقادي از ديگران است؛ و كمال گرايي جامعه مدار[4] به احساس ضرورت رعايت معيارها و برآورده كردن انتظارات ديگران اشاره دارد. كمال گرايي دو نوع بهنجار يا مثبت و نوروتيك يا منفي دارد. كمال گراي بهنجار از تلاش و رقابت براي برتري و كمال لذت مي برد و در عين حال از محدوديتهاي خود آگاهي دارد؛ كمال گراي منفي يا توروتيك به دليل انتظارات غير واقع بينانه هرگز ازعملكرد خود خشنود نخواهد شد.

اگر ويژگي هاي مطرح شده در بالا در شما يافت مي شوند بدانيد كه زندگي كردن بعنوان يك كمال گرا به عزت نفس شما صدمه مي زند و شما را از احساس لذت بخش افتخاركردن به خود محروم مي كند. بخاطر خواسته هاي غيرممكني كه از خود داريد – و توقعات غير منطقي كه از ديگران داريد- فقط دل شكستگي، انكار خود[5] و احساس بدبختي شديدي نصيب شما خواهد شد.

پرسشنامه روابط چند بعدی خود بدنی (بارون و کش 2000)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رضایت و روابط چند بعدی خود بدنی (ارزیابی ظاهر،، جهت گیری ظاهر و اشتغال به اضافه وزن، رضایت از نواحی بدن، طبقه بندی وزن خود)

تعداد سوال: 46

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه روابط چند بعدی خود بدنی (بارون و کش 2000)

پرسشنامه فشار فرهنگی اجتماعی ادراک شده برای لاغری (استیس و بیرمن 2001)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی فشار فرهنگی اجتماعی ادراک شده برای لاغری (فشار از سوی خانواده دوستان، رسانه، سایر افراد)

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه فشار فرهنگی اجتماعی ادراک شده برای لاغری (استیس و بیرمن 2001)