پرسشنامه استاندارد فرهنگ شفاهی خانواده

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی فرهنگ شفاهی خانواده از ابعاد مختلف (ادبیات شفاهی، ارتباط شفاهی)

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 2

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3700 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد فرهنگ شفاهی خانواده

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و هدف آن ارزیابی فرهنگ شفاهی خانواده از ابعاد مختلف (ادبیات شفاهی، ارتباط شفاهی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:..

پرسشنامه استاندارد فردگرایی و جمع گرایی (کریمی و همکاران، 1391)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان فردگرایی و جمع گرایی

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد فردگرایی و جمع گرایی (کریمی و همکاران، 1391)

 در دهه‌های اخیر روانشناسی اجتماعی با بحرانی چالش‌برانگیز دست به گریبان بوده‌ است که حاصل آن وداع این علم با رویای دستیابی به قوانین جهان‌شمول در حوزه شناخت و رفتار انسان بوده ‌است.

 مسئله این بود که تحقیقات تجربی این واقعیت را به وضوح روشن می‌کرد که بسیاری از قوانین روان‌شناختی کلیدی که تا آن زمان جهان‌شمول انگاشته می‌شد، معرف فرهنگ اروپایی و آمریکایی بوده و قابلیت کمی برای تعمیم به فرهنگ‌‌های دیگر دارند.

در نتیجه این باور در ذهن اکثر روانشناسان پرورش یافت که تمامی یافته‌های روانشناختی وابسته به فرهنگ بوده و باید در تعمیم آنها به فرهنگ‌های دیگر احتیاط فراوانی کرد.در این میان شاخه‌ای از روانشناسی اجتماعی، با عنوان روانشناسی بین‌فرهنگی، سهم بسیاری در به چالش کشیدن جریان غالب روانشناسی ایفا کرده‌است.

روانشناسان بین‌فرهنگی با انتشار یافته‌های تجربی در مورد تفاوت‌های معنی‌دار بین‌فرهنگی بر محدودیت‌های تصور غالب روانشناسی اجتماعی که ناشی از کم‌توجهی به مسئله فرهنگ بود، تاکید می‌ورزیدند. نوشتار حاضر درصدد ارایه چارچوبی برای درک و تفسیر تفاوت‌های بین‌فرهنگی است.

برخی از فرهنگ‌ها (مانند فرهنگ‌هایی که از طریق شکار کردن امرار معاش می‌کنند) نسبتا ساده‌‌‌اند و بعضی دیگر (مانند جوامع اطلاعاتی) پیچیده. یک فرهنگ همچنین می‌تواند باز یا بسته باشد. بسته یا باز بودن یک فرهنگ بسته به این است که یک فرهنگ تا چه حد روی مجموعه‌ای از هنجارهای مشخص ارزشی و رفتاری تاکید می‌ورزد و در عین حال به چه میزان در آن، در صورت نقض هنجارها از جریمه و تنبیه استفاده می‌شود بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد فایده گرایی اجتماعی– فرم خلاصه

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان فایده گرایی افراد از شرکت در  فعالیت های اجتماعی

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد فایده گرایی اجتماعی– فرم خلاصه

فایده گرایی – سودگرایی – یوتیلیتاریانیسم (Utilitarianism)

نام  فلسفه ای است سیاسی که در قرن ۱۹ به وسیله گروهی از لیبرال های انگلیسی رقم زده شد ، شاید این فلسفه را بتوانفایده گرایی دانست .

بنابراین  فلسفه : هر گونه رفتار و کردار آدمی در صورتی نیک و پسندیده است که این کردار و یا رفتار ، حداکثر خوبی و فایده را برایاکثریت جامعه در پی داشته باشد .این جماعت اعتقاد دارند که انسان تحت تسلط دو عامل است :یکی لذت و دیگری درد و باید کوشش نمود که از درد دوری نمودهو دست به اعمالی زد که به کسب لذت بیانجامد ، البته مفهوم ، این مطلب از لذات ، شهوت رانی و هرزگی و نمونه آن نیست بلکه فاکتور هایی است که لذت و خوشبختی حداکثر جامعه رافراهم نماید .

از معروف ترین پیشوایان این مکتب باید از جرمی بنتهام . جیمز میل . جان استوارت میل . دیود ریکاردو …نام برد.

اما خب به یک تعریف کاملتر و نسبتا جامعتر با تاریخچه کاملی نیاز داریم چون این عمال به نظر میرسه قدیمی تربشه بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد عجز اجتماعی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابی احساس ناتوانی و عجز اجتماعی

تعداد سوال: 4

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد عجز اجتماعی

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 4 سوال داشته و هدف آن ارزيابي احساس ناتوانی و عجز اجتماعی مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…

پرسشنامه استاندارد سنجش رفتار اطلاعاتی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف رفتار اطلاعاتی (نیاز اطلاعاتی، رفتار اطلاع ­یابی، رفتار اطلاع­ جویی، مواجهه با اطلاعات، اجتناب از اطلاعات و استفاده از اطلاعات)

تعداد سوال: 94

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد سنجش رفتار اطلاعاتی

ترکیب «رفتار اطلاعاتی» برای توصیف روش‌های تعامل آدمیان با اطلاعات وضع شده است؛ به ­ویژه برای شیوه ­هایی که افراد انسانی به دنبال اطلاعات می­ روند و از آن استفاده می ­کنند (1). از نظر فیشر و جولین[1] رفتار اطلاعاتی به نیازهای اطلاعاتی افراد توجه دارد و این­که چگونه آنها در نقش­های مختلف آن را به طور هدفمند یا بی هدف جستجو، مدیریت، و از آن استفاده می­کنند (2). واژه «رفتار» در ترکیب فوق به این معنا نیست که آنچه مطالعه می‌شود، به رفتار مشاهده‌پذیر محدود است؛ رفتار اطلاعاتی به اندیشه‌ها و احساسات کاربران نیز می­ پردازد (3). همچنین، مطالعات «رفتار اطلاعاتی» هدایت طیف وسیعی از پژوهش‌ها را به منظور درک عمیق‌تر و همه‌جانبه رابطه انسان با اطلاعات بر عهده دارد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد روحیه مشارکت جویی – فرم خلاصه

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابی میزان روحیه مشارکت جویی دانشجویان

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد روحیه مشارکت جویی – فرم خلاصه

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 5 سوال داشته و هدف آن ارزيابي میزان روحیه مشارکت جویی دانشجویان مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…ـ

پرسشنامه استاندارد خودمختاری زنان

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان آزادی و خودمختاری زنان از ابعاد مختلف (فردیت، خودتنظیمی، عام گرایی اخلاقی)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 3

تعداد خرده بعد: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد خودمختاری زنان

ر جامعه امروز ايران، تحولاتي چون افزايش سطح سواد و اشتغال زنان، و گسترش فضاهاي سايبرنتيکي و اطلاعاتي، زنان را در گذار از وضعيت سنتي و مکانيکي گذشته به دوران مدرن و اندام وار نوين با دوگانه گي و ابهام روبه رو ساخته است. از سويي، ساختار سنتي جامعه، زنان را به ايفاي نقش هاي تنها سنتي وا مي دارد، و از ديگر سو، زنان در بسترهاي نوين پديد آمده، شخصيتي متمايز فرديت يافته مي يابند که مي توانند بي وابسته گي منفعلانه به ديگران عمل کنند.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان آزادی و خودمختاری زنان از ابعاد مختلف (فردیت، خودتنظیمی، عام گرایی اخلاقی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی در شبکه های اجتماعی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان حمایت اجتماعی در شبکه های اجتماعی

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی در شبکه های اجتماعی

حمایت اجتماعی و تاریخچه آن

حمایت اجتماعی که به عنوان امنیت اجتماعی نیز شناخته می شود تا این اواخر به عنوان یک عمل توسعه اجتماعی مورد شناسایی قرار نگرفته است. پیش از این ارتباط محدودی با برنامه های دولتی حفظ درآمد همانند بیمه اجتماعی و کمک های اجتماعی داشت و اعتقاد بر این بود که نوعی از مصرف را مشخص می کند و رویکردی رفاهی است که منابع را به افراد نیازمند می رساند بدون آنکه آنان را درگیر فرایند توسعه نماید. همچنین پذیرفته شده است که طرح های حمایت اجتماعی به بهترین وجه در کشورهای غربی انطباق می یابند که دارای منابع کافی برای تامین بودجه آن ها هستند. هرچند اخیرا این مفهوم گسترش یافته است و انواع مختلفی از برنامه ها نظیر تسکین فاجعه و قحطی، بیمه های محدود، برنامه های کار در برابر غذا، انتقال مشروط وجه نقد و یارانه محصولات کشاورزی اکنون از طریق حمایت اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفته اند. گنجاندن حمایت اجتماعی در توسعه اجتماعی از طریق با مشارکت رو به رشد سازمان های غیردولتی، گروه های جامعه محلی، کمک کنندگان بین المللی و حتی شرکت های تجاری موجود در حیطه رونق یافته است.
اتخاذ حمایت اجتماعی به عنوان یک استراتژی توسعه اجتماعی همچنین به خاطر تصدیق بارزتر نقش آن در کاهش فقر می باشد و برخی دولت ها در سال های اخیر برنامه های نوآورانه حمایت اجتماعی را به منظور افزایش درآمد خانوارهای تهیدست معرفی کرده اند. این برنامه ها عبارت اند از انتقال مشروط وجه نقد در کشورهای امریکای لاتین، توسعه کمک های مالی اجتماعی، آنگونه که در افریقای جنوبی به عنوان طرح ملی تضمین استخدام روستائیان بومی شناخته شده اند و اتخاذ حقوق بازنشستگی جهانی در بوتسوانا، لسوتو و نامیبیا. از آنجاکه کاهش فقر از اولویت های اصلی اهداف توسعه هزاره است دیگر دولت ها نیز حمایت اجتماعی را با کمک سازمان های بین المللی و بانک های منطقه ای معرفی کرده اند. (سیارک) بیشتر بخوانید

پرسشنامه کوتاه تنهایی اجتماعی (استاندارد)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي احساس تنهایی و انزوای اجتماعی

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد تنهایی اجتماعی (استاندارد)

امروزه با‌توجه به دنیای مدرن ارتباطات و تکنولوژی میزان «احساس تنهایی» در میان افراد بیشتر از گذشته دیده می‌شود. روزگار امروز، انسان‌ها را در یک تکنولوژی به اندازه یک کف دست محبوس کرده و آنها را در جستجوی محبت خواهی و رفع احساس تنهایی‌شان در دالان‌های متنوع فضای مجازی به امید آنکه از احساس تنهایی درونی‌شان کاسته شود، سرگردان کرده است. آنچه که دقیقا سبب تفاوت نسل گذشته با نسل حاضر شده است هم، زیر سرِ همین تکنولوژی دنیای دیجیتال است؛ افراد نسل قبل شاید تعداد دوستانشان به تعداد انگشت‌های یک دست هم نمی‌رسید، اما با یکدیگر احساس نزدیکی و صمیمیت خالصانه‌ای داشتند و با گرفتاری‌هایی که مختصص دنیای تکنولوژی است، مثل «احساس تنهایی» دست به‌گریبان نبودند. با‌توجه به توضیحات مطرح شده «احساس تنهایی» ربطی به سن، جنسیت، وضعیت تاهل، و نوع شغل افراد ندارد.

«تنهایی» نوعی احساس تهی بودن و خلأ درونی است، در چنین وضعیتی آدمی حس انزوا را تجربه می‌کند؛ و می‌خواهد از دنیا و همه دوستان، آشنایان و خانواده که زمانی دلخواه وی بوده‌اند و با آنها ارتباط و تعامل برقرار می‌کرده،جدا شود. البته نکته حائز اهمیت آن است که «احساس تنهایی» مساوی و برابر با «تنها بودن» نیست و ضروریست میان این دو مفهوم با یکدیگر تمایز قائل شویم؛ زیرا «تنها بودن» یعنی شما به خواست و انتخاب خویش ترجیح می‌دهید بدون برقراری ارتباط و تماس با دیگران، خوشحال زندگی کنید و البته لازم به ذکر است این نوع تنهایی هیچ آسیب اجتماعی و اختلالی را به همراه ندارد؛  از‌این‌رو «تنهایی» زمانی مساله، مشکل و یا اختلال به حساب می‌آید که شما در میان جمع باشید ولی بطرز عجیبی از «احساس تنهایی» رنج ببرید، در چنین حالتی باید تعاملات و ارتباطاتتان را رصد کنید و بدنبال گیر و گرفتاری در آنها باشید. بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد تمایل به تجارت اجتماعی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان تمایل به تجارت اجتماعی

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

تفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد تمایل به تجارت اجتماعی

تعریف مفهومی تجارت اجتماعی

تجارت اجتماعی قرائت جدیدی از تجارت الکترونیک در بستر رسانه‌های اجتماعی است. تجارت اجتماعی به فرایند خرید و فروش از طریق رسانه‌های اجتماعی گفته می شود. تجارت اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی تجارت اجتماعی به دنبال ظهور رسانه‌های اجتماعی بهوجود آمده و از رسانه‌های اجتماعی برای خرید و فروش محصولات استفاده میکند. رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب ۲ هستند که کاربران را حول محور مشترک به صورت مجازی گردهم میآورند.

تجارت اجتماعی یا Social Commerce موضوعی جدید در حوزه تجارت الکترونیکی است، این تجارت در حقیقت ترکیبی از تجارت الکترونیکی با سایت‌های شبکه‌های اجتماعی به‌منظور تسهیل در خریدوفروش محصولات و خدمات با استفاده از فناوری‌های مختلف اینترنت است.  این تجارت اولین بار در کره در سال 2008 شکل گرفت. بیشتر بخوانید