پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است.  می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان رفتار شهروندی افراد و ابعاد آن (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی)

تعداد سوال: 21

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: – Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B. and Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Journal of Management, Vol.26, No.3, pp.513–563.

نوع فایل: word 2003

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف

رفتار شهروندی سازمانی چیست؟

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی OCB=(ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR) اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه‌ ۱۹۸٠ میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه‌ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می‌‌شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند.صاحب نظران اين اعمال را كه در محيط كار اتفاق می‌‌افتند را اینگونه تعریف می‌‌کنند: «مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان‌می‌‌شوند.» ( اپل بام و همکاران،٢٠٠٤ ؛١٩) به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل شدن جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می‌‌ماند و به دیگران کمک می‌‌کند. (کروپانزانوو بیرن،٢٠٠٧)

بیشتر بخوانید

دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است.  می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان رفتار شهروندی افراد و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

دانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)
در نظام بوروكراتيك تمام تلاش مديران در جهت كسب كارايي بيشتر با حفظ سلسله مراتب هرمي سازمان بوده است. به همين جهت مناسبات سطحي و غير قابل اطمينان بين افراد وجود دارداما در نظام ارزشي انساني و دموكراتيك مناسباتي درست وقابل اطمينان در ميان مردم به وجود مي آيد. در چنين محيطي به سازمان و اعضاي آن فرصت داده مي شودكه تا حد توان پيش روند.بر اين اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشي دمكراتيك رو به افزايش است. اكنون كه اهميت شهروندان به عنوان يكي از منابع بسيار مهم سازمان درك شده است، رفتار آنها هم مي تواند بسيار بااهميت تلقي شود و از اين روست كه محققان زيادي به تجزيه و تحليل رفتار شهروندي پرداخته اند.به طور كلي رفتار شهروندي يك نوع رفتار ارزشمند ومفيد است كه افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز مي دهند.به اين ترتيب مطالعه و بررسي اينگونه رفتار افراد درسازمان كه به رفتار شهروندي سازماني1 شهرت يافته است، بسيار مهم و ضروري به نظرمي رسد.رفتار شهروندی سازمانی را می توان انعکاسی از رفتار های اخلاقی در فرد می باشد.رفتار اخلاقی منجر به رفتار شهروندی سازمانی می شود . کارکنانی که رفتارهای اخلاقی بالایی دارند بیشتر در رفتارها و فعالیت های فرا نقشی یا فرا وظیفه ای شرکت می کنند . رفتار اخلاقی می تواند جو عمومی سازمان را مهیای بروز رفتار شهروندی می نماید. زمانی که محیط سازمان به عنوان یک محیط اخلاقی سالم شناخته شود . انتظار بروز رفتارهای شهروندی سازما نی نیز بیشتر می شود . در دنیای پر رقابت کنونی با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی اطلاعات، بازهم در عملکرد کارایی سازمان شکاف وجود دارد. اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده، نقش می باشد بستگی دارد. بیشتر بخوانید

دانلود رایگان پرسشنامه پادوآ (PPI) (اختلال وسواس فكری – عملی)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است.  می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف ارزيابی و سنجش میزان اختلال وسواس فكری و عملی از ابعاد مختلف (وسواس هاي آلودگی، اجبارهاي شست وشو، اجبارهاي نظم و ترتيب، اجبارهای وارسی، افكار وسواسی آسيب به خود و ديگران، افكار وسواسی خشونت، تكانه های وسواسی آسيب به خود و ديگران، تكانه های وسواس دزدی)

تعداد سوال: 39

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

خرید

دانلود رایگان پرسشنامه پادوآ (PPI) (اختلال وسواس فكری – عملی)

وسواس فكري به 4صورت تعريف مي شود.:

1).افكار,  تكانه ها, ياتصاوير ذهني برگشت كننده وپايدار كه درمقطعي از اختلال به شكلي مزاحم ونامناسب تجربه مي شوند وباعث اضطراب يا ناراحتي قابل ملاحضه مي شوند.

2).اين افكار  تكانه ها ياتصاوير ذهني صرفا نگراني هاي مفرظ درباره زندگي واقعي نيست .

3).شخص مي كوشد اين قبيل افكار  تكانه ها ,ياتصاوير ذهني راناديده بگيرديا سركوب كند , ياآن ها را بافكرياعملي ديگر خنثي نمايد.

4).شخص واقف است كه افكار,  تكانه ها , ياتصاوير ذهني وسواس محصول ذهن او هستند .

وسواس عملي به2صورت تعريف مي شود:

1)رفتارهاي تكراري (مانندشستن دست , بازبيني,  منظم كردن ) يااعمال ذهني (مانند دعاكردن  شمارش تكرار واژه ها به آرامي )

2)رفتارها يااعمال ذهني براي پيشگيري يا كاستن از پريشاني يا پيشگيري از يك رويداد يا موقعيت هولناك طراحي مي شوند با اينحال رفتارها يا اعمال ذهني يا به طريقي واقعگرايانه با آنچه قرار است خنثي يا پيشگيري شود ارتباط ندارد يابه طور آشكار افراطي هستند . بیشتر بخوانید

مقیاس های استرس کودرون

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است.  می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی استرس در زمینه های مختلف (ارزیابی تمام ابعاد استرس مانند شغلی، زندگی شخصی، عادات فکری، بهداشت زندگی، خانوادگی و …)

تعداد سوال:‌ 88

روش نمره گذاری و تفسیر کامل نتایج مربوط به هر بعد: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: گنجی، حمزه، ارزشیابی شخصیت، ویرایش دوم، نشر ساوالان، 1391.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

مقیاس های استرس کودرون

چگونه استرس ناشی از کار و زندگی را مدیریت می‌کنید؟ تنش، استرس و اضطراب جزء جدایی‌ ناپذیر زندگی هستند. همه‌ی ما موقعیت‌ها و شرایط‌های استرس‌زایی را تجربه کرده‌ایم و می‌دانیم در صورت عدم کنترل این استرس تا چه اندازه شرایط بحرانی‌تر می‌شود. مدیریت استرس ،یادگیری روش‌های کاهش استرس و شناخت عوامل استرس‌زا و مقابله با آن‌ها جزو مهارت‌هایی هستند که لازم است هر فرد آن‌ها را بیاموزد چراکه سبک زندگی امروزی بیش از هر چیزی استرس را چاشنی زندگی افراد کرده است. شاید در گذشته نه چندان دور، تنها مواردی مثل بیماری و جنگ عامل مرگ و میر محسوب می‌شدند اما امروزه از استرس به عنوان یکی از بزرگترین عوامل مرگ بشر یاد می‌کنند.

اگر می‌خواهید زندگی مطلوب‌تری داشته باشید، آموختن مهارت کنترل استرس جزو ملزومات زندگی شما است. قبل از هر چیزی باید این واقعیت را قبول کنید که استرس بخشی از زندگی است و نمی‌توان کاملا آن را حذف کرد؛ اما می‌توان با روش‌هایی آن را مدیریت کرد و منجر به کاهش این بلای خانمان‌سوز شد.  تا انتهای این مطلب همراه باشید تا با روش‌هایی موثر و کارآمد یاد بگیریم چگونه می‌توان استرس‌های زندگی خود را مدیریت کرد. بیشتر بخوانید

مقیاس هوش هیجانی شاته (MSEIS) – نسخه تجدید نظر شده

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است.  می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش هوش هیجانی خصیصه ای از ابعاد مختلف (ادراک و ابراز هیجانات، تنظیم هیجانات، بهره جویی از هیجان در زمینه های حل مسئله، اداره کردن هیجان)

تعداد سوال: 41

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1000 تومان

خرید فایل

مقیاس هوش هیجانی شاته (MSEIS) – نسخه تجدید نظر شده

هوش هیجانی چیست و چه کاربردی دارد ؟

بر اساس تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است روانشناسان علاوه بر هوش IQ هوش هیجانی را نیز معرفی کردند . آن ها دریافتند که افراد زیادی در ریاضی ، خواندن و نوشتن دارند ولی در مدیریت رفتار های خود و کنار آمدن با دیگران توانایی زیادی ندارند . و همچنین متوجه شدند که افراد با هوش بهر متوسط هستند که زندگی بسیار موفقی دارند و این مسئله به دلیل داشتن هوش هیجانی بالا در این افراد است . پس می توانیم بگوییم که هوش هیجانی نمایانگر توانایی افراد در به کار گیری این مهارت ها برای تعاملات اجتماعی بهتر با سایرین است . هوش هیجانی باعث شادی ، موفقیت های فردی و حرفه ای می شود . مشاور روانشناس بیان می کند که هوش هیجانی با هوش شناختی کاملا متفاوت است و ارتباطی بین آن دو وجود ندارد و چنین ارتباطی اثبات نشده است و نمی توانیم هوش هیجانی یک فرد را بر اساس هوش شناختی اش چیش بینی کنیم . و دیگر این که هوش شناختی انعطاف پذیر نیست و از زمان تولد ثابت باقی می ماند و مگر این که صدمه ی مغزی آن را با مشکلاتی مواجه کند هوش شناختی در واقع توانایی فرد در یادگیری می باشد و میزان آن در 15 سالگی همان مقدار است که در پنجاه سالگی خواهد بود . ولی هوش هیجانی انعطاف پذیر است و قابلیت یاد گرفته شدن دارد . ممکن است که بعضی افراد از همان ابتدا هوش هیجانی بالایی داشته باشند و دیگر افراد می توانند آن را در خود رشد دهند . شخصیت سبک ما در زندگی را نشان می دهد و نتیجه ی تمایلات ما می باشد برای مثال درونگرایی و برون گرایی . شخصیت نیز در طول زندگی ثابت است و در دوران کودکی شکل می گیرد و از بین نمی رود . ارزیابی هر سه مورد هوش شناختی ، هوش هیجانی و شخصیت بهترین راه برای رسیدن به تصویری از فرد است . بیشتر بخوانید

دانلود رایگان مقیاس تاب آوری كانر- دیويدسون (CD-RISC)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است.  می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان تاب آوری در افراد مختلف

تعداد سوال: 25

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

دانلود رایگان مقیاس تاب آوری كانر- دیويدسون (CD-RISC)

تاب آوری چیست؟ Resiliency

تاب آوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خویشتن است. این ظرفیت انسان می تواند باعث شود تا او پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذرد و علیرغم قرار گرفتن در معرض تنش های شدید، شایستگی اجتماعی، تحصیلی و شغلی او ارتقا یابد. تاب آوری نوعی ویژگی است که از فردی به فردی دیگر متفاوت است ومی تواند به مرور زمان رشد کند یا کاهش یابد و براساس خود اصلاح گری فکری و عملی انسان، در روند آزمون و خطای زندگی شکل می گیرد

آیا درهنگام طوفان ،درختان را دیده اید، آنگاه که به خود می پیچند وخم می شوند برف ها به روی شاخه هایشان سنگینی می کند تا بدانجا که شاخه هایشان در مقابل زمین سر تعظیم فرودمی آورند اما به ندرت می شکنند و به محض فروکش کردن طوفان و آب شدن برف ها بتدریج استوارتر از گذشته بر می خیزند . بیشتر بخوانید

دانلود رایگان مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است.  می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ابعاد درماندگی ذهنی به هنگام مواجهه با رویدادهاي خاص در زندگی (اجتناب، افکار ناخواسته، و بیش انگیختگی)

تعداد سوال: 22

تعداد خرده مقیاس: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

دانلود رایگان مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R)

ما در این مطلب میخواهیم به اتفاقات و چالش هایی که در زندگی ما باعث به وجود آمدن اضطراب می‌شود بپردازیم و به دنبال آن راهکارهایی را مطرح کنیم که معمولاً کمک میکند بتوانیم با این اضطراب ها کنار بیاییم.

دلائل رویا رویی با چالش های زندگی

1- چالش های همراه با انتخاب آگاهانه :
یکی از مواردی که در زندگی باعث به وجود آمدن اضطراب میشود چالش هایی است که ما آگاهانه و با اختیار کامل آن را برای خود انتخاب میکنیم. مثلاً کنکور دادن, انتخاب یک شغل , ازدواج کردن و بچه دار شدن و هر یک از کارهایی که در بالا بیان کردیم به خودی خود هم اضطراب آور است و هم لذت بخش. شاید به همین دلیل هست که ما بعد از طی کردن و به نتیجه رسیدن یکی از اهداف و چالش های زندگی خیلی سریع سراغ چالش بعدی زندگی میرویم تا بتوانیم با پشت سر گذاشتن چالش های بعدی موفقیت های بیشتری بدست آوریم. بیشتر بخوانید

دانلود رایگان مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری کارور و وایت (فرم 24 ماده ای)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری و خرده مقیاس های آن (حساسیت سیستم بازداری رفتاری، حساسیت سیستم فعال ساز رفتار: سائق، پاسخ دهی به پاداش، جستجوی سرگرمی)

تعداد سوال: 24

تعداد خرده مقیاس: 4

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد (استاندارد)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

مقياس سيستم هاي بازداري/فعال سازي رفتاري

سیستم های فعال ساز و بازداری کننده ی رفتار

بر اساس نظریه پاولوف، فرآیندهایی اساسی بر تمامی فعالیت های دستگاه عصبی مرکزی حاکم است. یکی از این فرآیندها، برانگیختگی و دیگری، بازداری است. بر این اساس، تکرار برخی از رفتارهای قالبی باعث ایجاد ویژگی‌ های تثبیت شده ای می شود که به عنوان بخشی از شخصیت فرد، در می آید.

دیدگاه «گری»

پس از پاولوف و آیزنک، گری، روانشناس عصب شناختی، با طرح دیدگاه خود در باب شخصیت، یک الگوی شخصیت و انگیزش دو بعدی بر پایه عصب روانشناختی پیشنهاد کرد و آن را الگوی فعال سازی رفتاری (BAS: Behavioral Activation System) و الگوی بازداری رفتاری (BIS: Behavioral Inhibition System) نامید.

سیستم فعال سازی (BAS)، اساس نوروفیزیولوژیک تکانش گری بوده و با عواطف مثبت همراه است و توسط محرک های مثبت فعال می شود. فعالیت زیاد این سیستم، منجر به اختلال های سلوک و دو قطبی می شود.

در حالی که سیستم بازداری رفتار (BIS)، اساس نوروفیزیولوژیک اضطراب بوده و با عواطف و محرک های منفی در ارتباط است، فعالیت بیش از حد این سیستم، باعث ایجاد اختلال های اضطرابی دوران کودکی شده و نقص در فعالیت آن در اختلال ADHD نقش دارد.

دانلود رایگان مقیاس شخصیتی مرزی (STB)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی اختلال شخصیت مرزی از ابعاد مختلف (عامل ناامیدی، عامل تکانشگری، عامل علائم تجزیه ای و پارانوییدی وابسته به استرس)

تعداد سوال: 22

تعداد بعد (عامل): 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر:‌دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

دانلود رایگان مقیاس شخصیتی مرزی (STB)

اختلال شخصیت مرزی

مشخصه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (border line ) ناپایداری در حالت عاطفی، خلق، رفتار، روابط ابژه ای و خود انگاره (self-image ) آنهاست.
این اختلال در یک تا دو درصد  جمعیت وجود داشته و در زنها نیز دوبرابر مردها شایع است.

تشخیص

طبق DSM-IV اگر بیماری از اوایل بزرگسالی لااقل پنج تا از ملاک ها را داشته باشد می توان تشخیص اختلال شخصیت مرزی را در موردش مطرح کرد. 

1) انجام تلاشهایی مضطربانه توام با سراسیمگی برای اجتناب از ترک شدن واقعی یا تصوری .

2)بی ثبات و شدید بودن روابط فردی به صورت الگویی که مشخصه اش تناوب میان دو قطب افراطی است.در نتیجه ی این دو نیم سازی (Splitting ) است که بیمار افراد خوب را آرمانی می بیند (idealization ) و افراد بد را به کلی فاقد ارزش (devaluation) بیشتر بخوانید

دانلود رایگان مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است.  می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

 هدف: سنجش میزان بخشودگي بين فردي و ابعاد آن در افراد مختلف (ارتباط مجدد و كنترل انتقامجويي،‌ كنترل رنجش، درك و فهم واقع بينانه)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

دانلود رایگان مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی

بخشودگی یک ویژگی شخصیتی است که در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، به صورت تجربی مورد پژوهش قرار گرفته است. در ایران نیز، در چند سال گذشته این ویژگی وارد حوزه پژوهش های روان شناختی شده است. مک کالوف که از پژوهشگران صاحب نام در زمینه بخشودگی است ، معتقد است بخشودگی عبارت از ویژگی است که در اثر آن، شخصی که در روابط بین فردی، مورد آزار یا آسیب (مانند اهانت یا خیانت ) قرار گرفته است، خطای  فرد خاطی را می بخشد.

بدین ترتیب فرصتی دوباره برای جبران خطا، به فرد خاطی داده می شود تا بتواند دوباره ، اعتمادسازی نماید (مک کالوف، ورتینگتون  و راشل، .(۲۰۰۸   هارگریو (۱۹۹۴) بخشودگی را تلاشی برای حفظ عشق  و اعتماد در روابط ، و پایان دادن به سو گیری های آسیب زا ، در نظر گرفته است . زمانی که در روابط میان افراد، به ویژه اعضای خانوا ده و زوجین، عدالت و انصاف نادیده گرفته می شود، افراد احساس می کنند که در این رابطه مغبون و متضرر شده اند. بیشتر بخوانید