پرسشنامه گرایش دختران به تماشای مسابقات فوتبال در ورزشگاه

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان گرایش دختران به تماشای مسابقات فوتبال در ورزشگاه

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه گرایش دختران به تماشای مسابقات فوتبال در ورزشگاه

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 6 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان گرایش دختران به تماشای مسابقات فوتبال در ورزشگاه می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه پیش ران های موثر بر تجرد دختران

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: شناسایی و اولویت بندی پیش ران های موثر بر تجرد دختران

تعداد سوال: 19

تعداد عامل: 19

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه پیش ران های موثر بر تجرد دختران

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 19 سوال داشته و هدف آن شناسایی و اولویت بندی پیش ران های موثر بر تجرد دختران مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…

پرسشنامه سنت گریزی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان سنت گریزی

تعداد سوال: 3

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سنت گریزی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 3 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان سنت گریزی می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه فردگرایی خودخواهانه

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان فردگرایی خودخواهانه

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه فردگرایی خودخواهانه

 یک قرن پس از درگذشت امیل دورکیم (١٩٧١-١٨٥٨) جامعه‌شناس بنیانگذار فرانسوی، اصحاب علوم اجتماعی در ایران درباره میراث او با یکدیگر جدل می‌کنند، برخی او را جامعه‌شناسی پوزیتیویست و جمع گرا می‌خوانند که دغدغه‌اش یکسره ثبات و همبستگی اجتماعی است و حتی او را تا سطح یک ایدئولوگ تقلیل می‌دهند. گروهی نیز از دورکیمی می‌گویند که در برابر (نو) لیبرالیسم و مارکسیسم دولتی، از جامعه دفاع می‌کند و به تغییر و جوشش اجتماعی نظر دارد. به نظر می‌رسد این خوانش‌ها، خود متاثر از تحولاتی است که جامعه ایران این روزها تجربه می‌کند و در ذهنیت جامعه‌شناسان ایرانی و خوانش آنها از یکی از موسسان جامعه‌شناسی بازتاب یافته است. در همایش دو روزه یک قرن پس از دورکیم که روزهای سه شنبه و چهارشنبه، پانزدهم و شانزدهم اسفندماه در تالار ابوریحان دانشگاه خوارزمی برگزار شد، در ادامه در بخش‌های مختلف این صفحه، گزارشی از برخی سخنرانی‌های پنل پایانی این همایش می‌خوانید: بیشتر بخوانید

پرسشنامه ادراک فساد اداری

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان ادراک فساد اداری

تعداد سوال: 7

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ادراک فساد اداری
مطالعه تاریخ تمدن های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می باشد. فساد نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونتها و قیام علیه تمدن های حاکم، از بین رفتن سازمان ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شد، میزان فساد کاهش می یافته است.
امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. که در این راستا، بررسی جنبه های گوناگون فساد اداری می تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه نگرش نسبت به ارزش های فرهنگی آب

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نگرش نسبت به ارزش های فرهنگی آب در ادارات

تعداد سوال: 29

تعداد عامل: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نگرش نسبت به ارزش های فرهنگی آب

از منظر فرهنگی، آب یکی از مقدس‌ترین عناصر طبیعی نزد ایرانیان باستان به شمار می‌رفته است. جلوه‌های گسترده‌ای از فرهنگ، تمدن و هنر ایرانیان تحت تأثیر باورها و اسطوره‌هایی بوده است که رابطه با آب پدید آمده‌اند (نظیر آناهیتا (الهه آب) و یا جشن­هایی نظیر آبانگاه)؛ و این‌ امر حکایت از آن دارد که ایرانیان از گذشته آب را بسیار پاس می‌داشتند. براساس این باورهای فرهنگی دربارۀ آب، این عنصر جایگاهی کانونی در زندگی و باورهای ایرانیان باستان داشته و به‌ویژه به عنوان عاملی پاک و پاک‌کننده به شمار می­ آمده و در آیین‌های دینی نیز اهمیت محوری داشته است. نویسندگان کهن نیز بارها بر حرمت‌گذاری ایرانیان به آب اشاره کرده‌اند؛ ازجمله هرودت می‌نویسد که ایرانیان هرگز با پیشاب، آب‌های روان را نمی‌آلایند و دست خود را در آن نمی‌شویند و به دیگران هم اجازۀ چنین کاری را نمی‌دهند و برای آب‌های روان احترام بسیار قائل‌اند.

در دین اسلام نیز آب جایگاه ویژه‌ای دارد به طوری که در بیش از صد آیه قرآن کریم در مورد آن آمده است؛ همچنین در مذهب شیعه جایگاهی ممتاز برای آب ذکر شده است. در بخش زیادی از احکام فقهی، به موضوع آب و نیز اهمیت آن در طهارت پرداخته شده است.

پرسشنامه گرایش به معنویت مدرن

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان گرایش به معنویت مدرن

تعداد سوال: 7

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه گرایش به معنویت مدرن

بیش از بیست سال است که گرایش به معنویت موج بزرگی را در دنیای غرب پدید آورد که به سمت و سوی معنویت دینی جهت می گرفت، علت هم این بود که باورهای معنوی دینی تنها باورهای موجود و به روز در جامعه بودند به ویژه که بعد از نهضت های دینی در شرق عالم به خصوص انقلاب اسلامی ایران، گرایش معنوی در جهان، جهت اسلامی گرفت و گرایش به اسلام در غرب بالا گرفت و افراد و جوانان زیادی را متأثر کرد. گرایش اگرچه یک گرایش فطری بود، اما علل و عواملی این موج را در دنیای غرب پدید آوردند که به یکی از آن موارد بروز و ظهور نهضت های دینی، اشاره کردم اما مهم ترین عامل گرایش مردم غرب به معنویت، بحران معنوی و بحران عاطفی و روانی بود که دنیای غرب به خاطر گریز پانصد ساله خویش از معنویت، باطن و روان و آنچه مربوط به بعد فرامادی می شود به آن مبتلا شد. بحران های عاطفی آنقدر شدت گرفت که نهایتاً با شنیدن زمزمه های معنوی در شرق عالم موجی از گرایش را در مردم غرب پدید آورد.
طبیعتاً در برابر این موج، امکان وجود نداشت که اقدامی پیشگیرانه یا بازدارنده به کار بست یعنی مدیران فرهنگی و مدیران قدرت در دنیای غرب به خوبی دریافتند که در برابر این گرایش نمی توانند رفتارهای بازدارنده داشته باشند. بنابراین از همان آغاز به فکر مدیریت این گرایش افتادند. پیدایش معنویت مدرن در قالب فرقه ای و غیر فرقه ای و آن هم فرقه های متعدد محصول این مدیریت است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه رهبری سوادآموزی معلم

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی مولفه های رهبری سوادآموزی در معلم (مهارتهای ارتباطی، مهارتهای انگیزشی، مهارتهای استفاده از ابزار و منابع آموزشی، مهارتهای استفاده از تکنیک های آموزشی)

تعداد سوال: 28

تعداد عامل: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رهبری سوادآموزی معلم

آموزش سواد خواندن و نوشتن در دورة ابتدایی اهمیت خاصی داشته و معلمان نقش مهمی در عملکرد سواد دانش‌آموزان دارند. بنابراین وجود معلمانی که شایستگی‌های رهبری را برای یادگیری و پیشرفت دانش‌آموزان در حوزة سوادآموزی داشته باشند، ضروری به نظر می‌رسد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 28 سوال بوده و هدف آن ارزیابی مولفه های رهبری سوادآموزی در معلم (مهارتهای ارتباطی، مهارتهای انگیزشی، مهارتهای استفاده از ابزار و منابع آموزشی، مهارتهای استفاده از تکنیک های آموزشی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:..

پرسشنامه ویژگی های معلم اثربخش در آموزش مجازی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ویژگی های معلم اثربخش در آموزش مجازی (حضور در تدریس، حضور اجتماعی، حضور شناختی)

تعداد سوال: 53

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ویژگی های معلم اثربخش در آموزش مجازی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 53 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ویژگی های معلم اثربخش در آموزش مجازی (حضور در تدریس، حضور اجتماعی، حضور شناختی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه مشکلات آموزش برخط از دیدگاه والدین

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی مشکلات آموزش برخط از دیدگاه والدین (کاهش کارآمدی معلم، کاهش انگیزش دانش آموز، ناآشنایی با عناصر و مهارتهای آموزشی، برهم خوردن نظم در فضای منزل، آسیبهای استفاده افراطی از اینترنت برای دانش آموزان، وقفه در تحول شخصیتی دانش آموز، کمبود امکانات و تسهیلات پایه، تنش روانی ناشی از مسئولیت آموزشی)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه مشکلات آموزش برخط از دیدگاه والدین

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن ارزیابی مشکلات آموزش برخط از دیدگاه والدین (کاهش کارآمدی معلم، کاهش انگیزش دانش آموز، ناآشنایی با عناصر و مهارتهای آموزشی، برهم خوردن نظم در فضای منزل، آسیبهای استفاده افراطی از اینترنت برای دانش آموزان، وقفه در تحول شخصیتی دانش آموز، کمبود امکانات و تسهیلات پایه، تنش روانی ناشی از مسئولیت آموزشی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…