مبانی نظری و پیشینه تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.

پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.

مبانی نظری و پیشینه تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان

تعداد صفحه: 50

نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)

منابع: دارد

تعداد منابع: 35

همین الان دانلود فرمایید

قیمت: فقط 8500 تومان

خرید فایل

مبانی نظری و پیشینه تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان

گزیده ای از متن:

– تعريف سازگاري

واژه سازگاري در لغت‌نامه دهخدا به معناي موفقيت در كار، حسن سلوك و  .. به كار رفته است. مفهوم سازگاري از واژة انطباق در زيست‌شناسي گرفته شده است كه يكي از پايه‌هاي نظريه تكامل داروين[1] (1895) است و به ساختارهاي بيولوژيكي و فرايندهايي كه زنده ماندن انواع موجودات را تسهيل مي‌كند، اشاره دارد. (به نقل از لازاروس[2]، 1974).

بنابه تعريف، سازگاري يك ساختار فيزيولوژيكي يا كالبد شناختي، يك فرايند زيست‌شناختي، يا يك الگوي رفتاري است كه در طول تاريخ به بقا و توليد مثل كمك كرده است (ويلسون[3]، 1975) سازگاري از راه انتخاب طبيعي به وجود مي‌آيد و بايد قابل انتقال از راه توارث باشد (هرگنهان و السون[4]، ترجمه سيف، 1383).

سازگاري در قاموس روان‌شناسي عبارت است از رابطه‌اي كه هر ارگانيسم با توجه به  شرايط پيرامون محيطش، با محيط برقرار مي‌كند. اين اصطلاح معمولاً به سازگاري روان‌شناختي يا اجتماعي اشاره دارد و با اشاره به معناي ضمني مثبت آن وقتي به كار گرفته مي‌شود كه فرد در يك فرايند مستمر و پرمايه براي ابراز استعدادهاي خود و واكنش نسبت به محيط و در عين حال در جهت تغيير آن به گونه‌اي مؤثر و سالم، درگير است (ربر[5]، 1995، به نقل از فرقداني، 1383).

مك دانلد(1985) مي‌گويد:‌ «وقتي مي ‌گوئيم فردي سازگار است كه پاسخهايي كه او را به تعامل با محيطش قادر مي‌كند، آموخته باشد و به طريق قابل قبول اعضاي جامعه خود رفتار كند تا نيازهاي او ارضا شوند. يك فرد در يك موقعيت اجتماعي خاص مي‌تواند خود را به راههاي گوناگون با آن موقعيت تطبيق دهد يا سازگار كند»( فنوني، 1380). بیشتر بخوانید

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تدوین مدل رقابت پذیری بر مبنای ارزش پیشنهادی در سازمان

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.

پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تدوین مدل رقابت پذیری بر مبنای ارزش پیشنهادی در سازمان

تعداد صفحه: 160

نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)

منابع: دارد

تعداد منابع: 125

همین الان دانلود فرمایید

قیمت: فقط 55000 تومان

خرید فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تدوین مدل رقابت پذیری بر مبنای ارزش پیشنهادی در سازمان

گزیده ای از متن:

1.1.1          تعریف رقابت پذیری

 ساخت فضای رقابتی در کشور و افزایش سطح رقابت پذیری ملی، بستر لازم برای ورود به روند جهانی شدن را مهیا می سازد. رقابت پذیری بنگاه، قسمت و یا اقتصاد ملی امری است که بوسیله حاکمیت بازار و تشکل فعالیت ها بر اساس مزیت نسبی و رقابتی تحقق می یابد. هر میزان رقابت پذیری کشوری در رده جهانی بیشتر باشد، آن کشور از پیوستن به اقتصاد جهانی به واسطۀ دستیابی راحت تر به بازارهای بین المللی بیشتر سود خواهد برد. بالعکس کشوری که از قدرت رقابت پذیری کمتری بهره مند باشد نه فقط از ادغام در اقتصاد جهانی سود نخواهد برد، بلکه ضرر نیز خواهد کرد. با توجه به اینکه روند پیوستن اقتصادی ملل با جامعۀ جهانی (یعنی توسعه روابط متقابل با بازارهای بین المللی) از چند دهه گذشته شروه شده و در این مسیر حضور ملل در حال توسعه هم قابل توجه بوده است. (بهکیش، 1380)

امروزه رقابت پذیری یک مقوله مهم در سطح جهان است و از آن به مثابه ابزاری برای دستیابی به توسعه اقتصادی بهینه و توسعۀ پایدار عنوان می گردد. در یک اقتصاد جهانی شده، داشتن مزیت رقابتی به مفهوم امکان کسب موقعیت مطلوب و پایدار در بازارهای خارجی می باشد. در دوره توسعه روبه به رشد جهانی شدن، رقابت پذیری مقوله ای حیاتی در میان سیاست گذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در قسمت های متعدد جهان پنداشته می گردد (شورچلو[1]، 2002). چه در زمینه رقابت در بازارهای داخلی و چه در عرصه بازارهای بین المللی، استراتژی های کسب و کار به این هدف تدوین می گردند تا سازمان ها راه حرکت از موقعیت رقابتی کنونی شان به یک موقعیت مطلوب تر و جدید را پیدا کنند. این وضعیت فقط توسط بهبود رقابت پذیری سازمان ها قابل کسب است (فیورر و چهارباغی[2]، 1994). تعاریف متعددی از رقابت پذیری ارائه گردیده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود. بیشتر بخوانید

مبانی نظری و پیشینه تاثیر کیفیت رابطه بر ارزش طول عمر مشتری

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.

پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.

مبانی نظری و پیشینه تاثیر کیفیت رابطه بر ارزش طول عمر مشتری

تعداد صفحه: 42

نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)

منابع: ندارد

 

همین الان دانلود فرمایید

قیمت: فقط 27000 تومان

خرید فایل

مبانی نظری و پیشینه تاثیر کیفیت رابطه بر ارزش طول عمر مشتری

گزیده ای از متن:

بخش اول : کیفیت رابطه

2-2 کیفیت

2-2-1- نظریات پیرامون کیفیت

كیفیت عبارتست از مطابقت با استانداردها، خصیصه ها یا ملزومات؛ جوران كیفیت را تناسب مخحصول یا خدمات با موارد استفاده آن تعریف کرده است؛ در بعضی از منابع دیگر از عبارت هایی همانند برآورده نمودن و یا بالاتر رفتن از انتظارات مصرف کنندگان و ذوق زده کردن مشتری استفاده گردیده است (پسوماس و همكاران[1]، 2015).

كیفیت عبارت است از سطح مورد انتظار یكنواختی و قابلیت اطمینان محصول با بهای تمام شده مطلوب و مناسب برای بازار. كیفیت رایگان است زیرا هزینه های اندك پیشگیری همواره كمتر از هزینه های كشف، اصلاح و شكست و نقص می باشد.علاوه بر تعاریف مذكور،یك تعریف بین المللی نیز از كیفیت وجود دارد: مجموعه مشخصه هایی از یك محصول كه نیازهای تصریحی و تلویحی مشتری را برآورده سازد (اونيل و همكاران[2]، 2016).

كیفیت از جمله اصطلاح هایی می باشد كه علاوه بر قدمت آن از تعریف مشخص و واحدی نزد کلیه افراد برخوردار نمی باشد. گذری بر مبانی نظری حکایت از آن دارد كه كیفیت از چهار دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است: بیشتر بخوانید

مبانی نظری و پیشینه تاثیر روشهای تمرینی مقاومتی پلایومتریک و تراباند بر عملکرد جسمانی

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.

پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.

مبانی نظری و پیشینه تاثیر روشهای تمرینی مقاومتی پلایومتریک و تراباند بر عملکرد جسمانی

تعداد صفحه: 55

نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)

منابع: دارد

تعداد منابع: 50

همین الان دانلود فرمایید

قیمت: فقط 18000 تومان

خرید فایل

مبانی نظری و پیشینه تاثیر روشهای تمرینی مقاومتی پلایومتریک و تراباند بر عملکرد جسمانی

گزیده ای از متن:

3-2 تمرینات مقاومتی

قدرت یعنی توانایی یک عضله برای تولید بیشترین نیرو. قدرت با توانایی انجام یک تکرار منفرد با حداکثر مقاومت اندازه گیری می شود. به عنوان مثال ، حداکثر وزنی که در یک تمرین پرس سینه می تواند افزایش یابد نمونه ای از حداکثر قدرت است. قدرت مهمترین عامل در شمار  زیادی از رشته ها و مهارت های ورزشی به حساب می آید. توانایی پرتاب وزنه ، نیزه ، سرعت در تنیس ، هندبال و بسیاری مهارتهای ورزشی دیگر به قدرت بستگی دارد. [19] اضافه بر این ، قدرت در بعضی از مهارتهای ورزشی ، نظیر کشتی و جودو ، اهمیت دارد که ورزشکاران باید در مقابل حریفان نیروی زیادی اعمال کنند. اگر تمرین قدرتی مطابق با یک برنامه تمرینی روزانه و کامل انجام شود ، با انعطاف پذیری و ظرفیت استقامتی مغایرت ندارد و تأثیر منفی بر روی آنها نمی گذارد. با این حال ، ترکیب برنامه های مقاومت و استقامت در کنار یکدیگر ، ظرفیت هوازی را افزایش نمی دهد[20].

تمرین قدرت همچنین روی بافت همبند بین ماهیچه ها و استخوان ها (تاندون ها و رباط ها) تأثیر مثبت خواهد داشت. تاندون ها ، که عضلات را به طور محکم به استخوان ها و رباط ها متصل می کنند ، استخوان هایی که مفصل را تشکیل می دهند ، در نتیجه تمرین قدرت ، قوی تر ، قوی تر و قوی تر می شوند. همه این مزایای ورزش در کنار هم ، قدرت پایه و اساس یک زیرساخت های محکم و قوی را فراهم می کند و پایه خوبی را برای عملکرد اوج و سایر مراحل بعدی ورزش فراهم می کند [21]. بیشتر بخوانید

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل موثر بر بهبود کیفیت بهره وری نیروی انسانی

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.

پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل موثر بر بهبود کیفیت بهره وری نیروی انسانی

تعداد صفحه: 75

نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)

منابع: دارد

تعداد منابع: 25

همین الان دانلود فرمایید

قیمت: فقط 27000 تومان

خرید فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل موثر بر بهبود کیفیت بهره وری نیروی انسانی

گزیده ای از متن:

تاريخچه كيفيت:

مفهوم كيفيت گذشته­اي ديرينه دارد. در طي قرن هاي متمادي مقوله كيفيت به طور مستمر مطرح بوده است. گيتلو[1] و همكاران او به استناد مدارك تاريخي اين نظر را عنوان مي­كنند كه قدمت كيفيت و مباحث مرتبط با آن حداقل به 2000 سال قبل از ميلاد مسيح بر مي­گردد. شاهد اين مطلب ماده 229 قانون حكومتي حمورابي است كه در مورد معماران و سازندگان اماكن مسكوني به تصويب رسيده است. در اين قانون براي خانه هايي كه ساخته مي­شد معيارهايي از نظر دوام و استقامت تعيين شده بود و بر اساس آن عدم تأمين اين ضوابط مجازات هاي شديد براي سازندگان خانه ها در پي داشت ( کاکوئی، انصاری، 1382: 3).

     پيدايش كنترل كيفيت[2] تقريباً هم زمان با پيدايش صنعت است. در دوران قرون وسطي كيفيت مورد نياز صنعت، مستلزم كنترل بسيار وسيع به همراه آموزش­هاي دراز مدت بود. اين آموزش ها باعث مي­شد كه كارگر در مورد كيفيت محصول احساس افتخار كند (حاجی شریف، 110:1379).

     در دوران انقلاب صنعتي كارها تخصصي شدند؛ در نتيجه كارگر يك محصول را به طور كامل نمي ساخت، بلكه تنها مسئول ساخت قسمتي از آن بود. اين تغيير باعث پايين آمدن كيفيت محصول شد. به دليل آن كه در آن دوران كالاها پيچيده نبودند، كيفيت چندان با اهميت به نظر نمي رسيد. در حقيقت به علت افزايش بهره وري قيمت محصولات كاهش يافت كه نتيجه آن پايين آمدن انتظارات مشتريان بود. هر قدر كه محصولات پيچيده تر و شغل ها تخصصي تر مي شدند بازرسي محصولات بعد از ساخت آن ها ضروري تر به نظر مي­رسيد (جعفری و دیگران، 70:1383).

     در سال 1924 شوهارت از شركت آزمايشگاه هاي تلفن بل در آمريكا، يك نمودار آماري براي كيفيت متغيرهاي محصولات ارائه داد. از اين كردار به عنوان نقطه ي شروعي براي كنترل كيفيت آماري[3] نام برده مي­شود. سپس در همان دهه، داج و رميگ هر دو از همان شركت، فن نمونه برداري براي پذيرش را به جاي بازرسي صد در صد ارائه دادند. ارزش كنترل كيفيت آماري در سال 1942 آشكار شد؛ ولي متاسفانه مديران آمريكايي در شناخت آن راه خطا رفتند (حاجی شریف، 1379: 28). بیشتر بخوانید

مبانی نظری هوش زناشویی

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.

پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.

دانلود مبانی نظری هوش زناشویی

تعداد صفحه: 140

نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)

منابع: دارد

تعداد منابع: 195

همین الان دانلود فرمایید

قیمت: فقط 45000 تومان

خرید فایل

دانلود مبانی نظری هوش زناشویی

گزیده ای از متن:

هوش زناشویی عبارت است از درک احساسات خود و مدیریت آنها، درک و پذیرش احساسات دیگری و دادن یک پاسخ مناسب، قابلیت یادگیری الگوهای عاطفی، رفتاری، جنسی جدید در تعاملات عاطفی و توانایی بهره‌گیری از این الگوها برای اصلاح، تغییر و یا ارائه پاسخ‌های رفتاری صحیح در رابطه صمیمانه به نحوی که نه تنها توانمندی فردی وی را افزایش دهد بلکه کیفیت و سازگاری زناشوئی او و شریک عاطفی‌اش را نیز بهینه نماید. این الگوها در حیطه‌های عاطفی، جنسی، اجتماعی، رشد فردی و تعاملات مالی زوجین شکل گرفته و بر آن اثر می‌گذارد. فرد باید با توجه به اطلاعات موجود، چارچوب و الگوی شناختی احساسی،رفتاری و جنسی مشترک و متناسبی تدوین کند تا بتوانند درک مناسبی از احساسات، رفتارها و هنجارهای ارتباطی داشته باشد (آتش‌پور و سلحشوری، 2019). هوش زناشوئی ما را قادر می‌سازد از طریق خودآگاهی احساسی و دانش ارتباطی، شباهت‌ها و تفاوت‌های عاطفی- جنسی خود و دیگری را تشخیص داده و بتوانیم از طریق آنها رفتار خود را در رابطه تنظیم کنیم. هوش زناشویی اولاً بر درک عواطف خود و ارائه و نمایش مناسب آن اثر گذاشته و دوم روند درک احساسات دیگری، مشارکت احساسی طرف مقابل را تسهیل می‌کند؛ سوم با به‌کارگیری واژگان صحیح و واکنش‌های مناسب فضای مناسبی برای تعامل سالم و هدایت گفتمان در جهت همدلی بیشتر را فراهم نموده و چهارم کمک می‌کند رفتارهای جدید زوجی در الگوهایقبلی تحلیل شده و در صورت لزوم پردازش و اصلاح شود.در حقیقت هوش زناشویی به طور مداوم با اطلاعات شناختی، رفتاری، عاطفی و جنسی جدید هنجارها و الگوهای مشترک جدید را تدوین کرده در جهت بهبود خودجوش آنها پیش رفته و نتیجه آن ارتباطی سالم، همدلانه، صمیمانه و عاشقانه می‌باشد. بیشتر بخوانید

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل کاهش تعهد اخلاقی دبیران و راهکارهای ارتقای آن

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.

پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل کاهش تعهد اخلاقی دبیران و راهکارهای ارتقای آن

تعداد صفحه: 85

نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)

منابع: دارد

تعداد منابع: 61

همین الان دانلود فرمایید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل کاهش تعهد اخلاقی دبیران و راهکارهای ارتقای آن

گزیده ای از متن:

2-1 مقدمه

يكى از ارگان هايى كه پایبندی به ارزش هاى اخلاقى در آن ممکن است تمام اجتماع را متاثر سازد آموزش و پرورش است، چراکه به نوعى نه فقط کارمندان و معلمین بلكه دانش آموزان و خانواده هاي آنها را هم متاثر خواهد ساخت كه اين دانش آموزان آتیه سازان جامعه هستند و معلمین بایستی افزون بر اين كه خودشان به اين ارزش ها پایبند باشند انان را در وجود دانش آموزان نهادينه سازی نمایند، هر نوع تعلل در اين عرصه ممکن است آسيب هاى غیر قابل جبرانی را به دانش آموزان و اجتماع تحمیل نماید. يكى از راهکارهایی كه معلمین قادر هستند اين ارزش ها را در وجود دانش آموزان نهادینه سازی نمایند اين می باشد كه خود دبیر پایبند به اين ارزش ها بباشد (پيركمالى و شريفى كيا، ١٣٩٥). تحقیقات حاکی از ان است كه معلمین حین تدريس مقولات مختلف، در درجه ى نخست در وضعیتی قرار گرفته اند كه الگو و یاددهنده اخلاق می باشند و تدريس مقوله موردنظر انان در درجه ى دوم اهميت جای خواهد گرفت. از این رو، دبیران و مربيان بایستی به اندازه كافى در رفتارهاى خویش تامل نمایند و تلاش نمایند ارزش ها را بی تظاهر در رفتار خویش نمایان کنند (خسروى و باقرى، ١٣٨٧). معلم، امانت دارى می باشد كه امانت وی بجز از تمامی امانت ها است؛ انسان، امانت او است. بنابراین، تمامی معلمین بعنوان الگو و قهرمان دانش آموزان پنداشته می گردند و تاثیری بسزا در رشد تمامی جوانب آنها ايفا می نمایند. بدون تردید، اهداف نظام آموزش و پرورش بطور جامع بوسیله تک تک معلمین و اساتید در تمامی سطحهای قبل از دبستان، دبستان، متوسطه و عالى واقع می گردد. بنابراین، اهميت و عظمت تاثیر دبیر در جامعه های بشرى به میزانی است كه از طرفی انبای الهى خویش را معلم تعریف می نمایند و از جانب ديگر مشاهده می گردد كه تاريخ، اکثرا بدست معلمین بزرگ رقم زده می شود.

بیشتر بخوانید

دانلود مبانی نظری روابط ویژگی های شخصیتی و بی صداقتی تحصیلی با نقش واسطه ای سبک های هویت

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.

پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.

دانلود مبانی نظری روابط ویژگی های شخصیتی و بی صداقتی تحصیلی با نقش واسطه ای سبک های هویت

تعداد صفحه: 101

نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)

منابع: ندارد

همین الان دانلود فرمایید

قیمت: فقط 15000 تومان

خرید فایل

دانلود مبانی نظری روابط ویژگی های شخصیتی و بی صداقتی تحصیلی با نقش واسطه ای سبک های هویت

گزیده ای از متن:

بی صداقتی تحصیلی

2-4-1- تعریف بی صداقتی تحصیلی

بی صداقتی تحصیلی در واقع انجام رفتارهای گوناگونی از جمله سرقت علمی، تقلب در امتحان، کپی کردن از روی تکالیف و اسناد دیگر دانش آموزان است. بطور کلی تقلب تحصیلی قصد یا تلاش انجام شده برای استفاده نامشروع از اسناد و اطلاعات برای گرفتن اعتبار تحصیلی است(جنسن و همکاران،2002).

در زمينة سازه هاي مرتبط با بي صداقتي تحصيلي آندرمن و همکاران (2007) عوامل متعدد دموگرافيک، اجتماعي، نگرشي و شناختي، شخصيتي و هيجاني را مطرح کرده اند. متغيرهاي فردي از قبيل سطح خودکارآمدي، نوع انگيزش، نگرشها و ويژگي هاي عمومي شخصيت نيز با فاکتورهاي سهيم در تصميم به شرکت در رفتارهاي غيرصادقانة دانشگاهي ارتباط داشت (آندرمن و همکاران،1998).

بیشتر بخوانید

دانلود مبانی نظری تاثیر پیاده‌سازی مولفه‌های مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد زنجیره تامین

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.

پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.

دانلود مبانی نظری تاثیر پیاده‌سازی مولفه‌های مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد زنجیره تامین

تعداد صفحه: 55

نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)

منابع: دارد

تعداد منابع: 90

همین الان دانلود فرمایید

قیمت: فقط 19000 تومان

خرید فایل

دانلود مبانی نظری تاثیر پیاده‌سازی مولفه‌های مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد زنجیره تامین

گزیده ای از متن:

تاریخچه مدیریت زنجیره تامین:

مفهوم در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بوده‌اند. با افزایش تعداد رقبا در کلاس جهانی، سازمان‌ها مجبور شدند که سریعاً فرآیندهای درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند.

در دهه‌های 70-1960 سازمانها به توسعه جزئیات استراتژی‌های بازار همت گماردند که بر برآورده کردن «رضایت» مشتریان متمرکز بود. آنها بدین درک نایل آمدند که مهندسی و طراحی قوی و عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیش نیاز دستیابی به نیازمندیهای بازار و در نتیجه سهم بازار بیشتر است. بنابراین، طراحان مجبور شدند که‌ایده آل‌ها و نیازمندیهای موردنظر مشتریان را در طراحی محصولات خود بگنجانند و در حقیقت محصولی را با حداکثر سطح کیفی ممکن، در حداقل هزینه، توام با‌ایده آل‌های موردنظر مشتری روانه بازار سازند.

در دهه 1980 با افزایش تنوع در الگوهای موردنظر مشتریان، سازمانهای تولیدی به طور فزاینده‌ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید، بهبود محصولات و فرآیندهای موجود و توسعه محصولات جدید برای ارضای مشتریان علاقه مند شدند که‌این موضوع – به نوبه خود – چالشهای جدیدی را برای آنها رقم زد. بیشتر بخوانید

دانلود مبانی نظری و پیشینه عوامل جذب حامیان مالی در بسکتبال

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.

پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.

دانلود مبانی نظری و پیشینه عوامل جذب حامیان مالی در بسکتبال

تعداد صفحه: 50

نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)

منابع: ندارد

همین الان دانلود فرمایید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

دانلود مبانی نظری و پیشینه عوامل جذب حامیان مالی در بسکتبال

پس از ارائه‌ی مقدمه و معرفی در فصل اول، در این فصل ادبیات و مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش در دو بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. لذا با توجه به اهداف پژوهش در بخش اول، سعی شده تا مدل‌ها و مبانی نظری از مفاهیم بنیادی بازاریابی و حامیان مالی در ورزش ارائه شده و در بخش دوم نیز پیشینه‌ی پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده در این حوزه بیان می‌گردد.

2-1- مقدمه

در گذشته نه چندان دور بازاریابی فروش محصولات و ارائه خدمات بسیار ساده و انسان­ها اغلب به دنبال تامین نیاز­های اساسی خود بودند. جمعیت جهان کم و کالا و محصولات هم محدود بودند اما پس از جنگ جهانی دوم و رونق یافتن اقتصاد کشورها و افزایش جمعیت، بازار­ها نیز رونق یافتند. محصولات و کالاها نیز متنوع­تر، جذاب­تر و در حجم و کمیت بالاتری به بازار عرضه شدند. کارخانه­های متعدد با تنوع تولیدات احداث گردید و به دنبال آن مشاغل جدید به وجود آمد. بدین ترتیب سلیقه­های متفاوت به تناسب تنوع ماهیت­ها و بسیاری عوامل دخالت کننده دیگر به وجود آمد به گونه­ای که بازار­ها از ارائه کالاها اشباع شد، از این زمان بود که مقواه رقابت بین شرکت­ها برای جذب مشتری بیشتر جهت خرید کالاها و با استفاده از خدمات آنها به وجود آمد، بدین ترتیب زمینه ایجاد و توسعه علم بازاریابی که همانا علم تامین رضایت مشتری از یک سو و دستیابی به سود شرکت از سوی دیگر می­باشد فراهم گردید (محرم زاده و همکاران،1397). بیشتر بخوانید