مقیاس دانش، نگرش، قصد و عملکرد در سوء مصرف مواد مخدر

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی دانش، نگرش، قصد و عملكرد در سوء مصرف مواد مخدر

تعداد سوال: 33

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

مقیاس دانش، نگرش، قصد و عملکرد در سوء مصرف مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر، که به آن سوء مصرف مواد گفته می شود، نوعی بیماری است که بر مغز و رفتار تأثیر می گذارد و توانایی فرد را برای کنترل مصرف دارو یا مواد مخدر مختل می کند. موادی مانند الکل، ماری جوانا و نیکوتین نیز به عنوان مخدر در نظر گرفته می شوند.

فرد در صورت اعتیاد، ممکن است علیرغم ضرری که مواد به بدن فرد وارد می کند، باز هم از مواد استفاده کند.

خطر اعتیاد و میزان سرعتی که فرد معتاد می شود با توجه به نوع مواد مخدر متفاوت است. برخی از دارو ها مانند مسکن های افیونی خطر بیشتری دارند و سریع تر باعث اعتیاد می شوند.

با گذشت زمان، ممکن است فرد به دوزهای بیشتری از مواد نیاز داشته باشد. با افزایش مصرف مواد مخدر، متوجه می شود بدون آن ها نمی تواند به زندگی روزمره خود ادامه بدهد. تلاش برای ترک مواد امکان دارد باعث هوس شدید و علائم ترک شود.

مانند بسیاری از اختلالات سلامت روان، عوامل مختلفی در ایجاد اعتیاد به مواد مخدر نقش دارند. عوامل اصلی اعتیاد محیطی و ژنتیکی هستند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه شاخص های اخلاق حرفه ای حسابدار

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی شاخص های اخلاق حرفه ای حسابدار (شاخص های فردی، شاخص های زیست محیطی، حرفه ایی گرایی، شاخص های اجتماعی، شاخص های سازمانی)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شاخص های اخلاق حرفه ای حسابدار

اخلاق در زندگی انسان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا انسانیت انسان وقتی شکل می‌گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود او متبلور شود. هر انسانی را به میزان ظهور ارزش‌های اخلاقی در افکار و گفتار و رفتار ارزیابی می‌کنند، اولین نمودی که از یک شخص در جامعه ظاهر می شود اخلاق آن فرد است. برای افزایش تأثیر اخلاق حرفه‌ای وجود الگوهای منطبق با فرهنگ و جامعه لازم است و با شناخت آنها می‌توان ابعاد بروز رفتار ایمن از سوی حسابداران را واکاوی کرد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 24 سوال بوده و هدف آن ارزیابی شاخص های اخلاق حرفه ای حسابدار (شاخص های فردی، شاخص های زیست محیطی، حرفه ایی گرایی، شاخص های اجتماعی، شاخص های سازمانی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه پیامدهای روانشناختی شرایط شغلی آتش نشانان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش پیامدهای روانشناختی شرایط شغلی آتش نشانان (استرس مداوم، مشکلات خواب، هیجانهای منفی ناشی از حوادث دردناک، مشکل در برقراری روابط مطلوب با اعضای خانواده)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه پیامدهای روانشناختی شرایط شغلی آتش نشانان

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 16 سوال بوده و هدف آن سنجش پیامدهای روانشناختی شرایط شغلی آتش نشانان (استرس مداوم، مشکلات خواب، هیجانهای منفی ناشی از حوادث دردناک، مشکل در برقراری روابط مطلوب با اعضای خانواده) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه تبعیض سنی خود هدایت شده و دیگر هدایت شده در محیط های مراقبتی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش تبعیض سنی خود هدایت شده و دیگر هدایت شده در محیط های مراقبتی

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تبعیض سنی خود هدایت شده و دیگر هدایت شده در محیط های مراقبتی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش تبعیض سنی خود هدایت شده و دیگر هدایت شده در محیط های مراقبتی می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

مقیاس دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف (ASI)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف (جنسیت گرایی خصمانه، جنسیت گرایی هواخواهانه)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

مقیاس دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف (ASI)

میل به جنس مخالف0همانند سایر امیال بنیادین آدمی، بخش جدایی ناپذیر ماهیت زیستی–روانی–اجتماعی او را تشكیل می دهد و روشن است که نحوه ی ارضای این امیال نقش بسیار مهمی را در سلامت فرد و اجتماع ایفا می کند.در هر فرهنگی چگونگی برقراری رابطه با فرد مورد نظر از جنس مقابل متفاوت وگاهی هم متضاد است، اما به هرحال، ارتباط مقبول، عرفی و سالم مانند بسیاری دیگر از خواستنی های انسان مستلزم محدودیت هایی می باشد که تجاوز ازاین محدودیت ها، می تواند فرد و جامعه را باآسیب های جبران ناپذیری روبرو سازد درتمامی جوامع جهان نحوه رابطه دو جنس از اهمیت خاصی برخوردار بوده ودر هر دوره تاریخی شكل ویژه ای به خود گرفته است. از نظر سازمان جهانی بهداشت نگرش فرد به مسائل جنسی بطور عمده متاثر از  هنجارهای  اجتماعی  و  ارزش های  خانوادگی  می باشد  (معتمدی،  مرقاتی،  شهبازی،  رحیمی  و  صالحی،  2016). منظور از ارتباط، معاشرت و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج به معنی رابطه  ی عاطفی با قصد یا بدون قصد ازدواج است که روابط اجتماعی با جنس مخالف را شامل نمی شود. معاشرت   یا رابطه ی پیشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج به معنی هر گونه تماس فیزیكی نزدیكی یا جنسی با     دوست یا فردی از جنس مخالف که قبل از هر گونه پیوند نكاحی و ازدواج رخ داده باشد. بیشتر بخوانید

مقیاس رفتار چالش برانگیز کودک (CCBS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش و ارزیابی توانمندی کنترل رفتار چالش بر انگیز فرزند برای مادران با فرزند دارای نیازهای ویژه

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

مقیاس رفتار چالش برانگیز کودک (CCBS)

سلامت و کیفیت زندگی : رفتارهای چالشی ممکن است بر سلامت و کیفیت زندگی پدر و مادر / مراقب کودک تاثیرات جدی بگذارد .
کاهش خطر : بعضی از خطرات مرتبط با رفتارهای چالشی شامل رفتارهای خود زنی مثل خوردن و استنشاق اجسام خارجی ، کوبیدن سر میتواند سبب آسیبهای جدی شود .
آسیب های غیر منتظره در کودکانی با رفتارهای خشونت آمیز نه تنها برای آنها بلکه برای کودکان اطرافشان و هم چنین بزرگترها ، شایع می باشد .
نقایص تغذیه ایی : رفتارهای مقابله جویانه و مخالفت آمیز ممکن است منجر به اختلالات تغذیه ایی ، کاهش و یا اضافه وزن شود .
انزوای اجتماعی : رفتارهای چالشی میتواند سبب انزوای اجتماعی کودک و والدین شود . بیشتر بخوانید

مقیاس غفلت (بر اساس آیات قرآن کریم)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش غفلت بر اساس آیات قرآن کریم از ابعاد مختلف (غفلت از خداوند و آخرت، بی توجهی و روزمرگی، غفلت از خطرات، غفلت نسبت به دیگران)

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

مقیاس غفلت (بر اساس آیات قرآن کریم)

در میان نظام‌های اخلاقی، تفاوت‌هایی در تعریف مفاهیم اخلاقی و تعیین مصداق‌ِ خوب، بد، باید، نباید و وظیفه اخلاقی وجود دارد. در مکتب‌های اخلاقی وحیانی، به‌ویژه نظام اخلاقی قرآن‎، «ذکر» و نقطه مقابل آن «غفلت»، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و نقش بسیار مهمی در سعادت و یا بدفرجامی انسان دارند. پیامدهای جبران‌ناپذیرِ غفلت موجب شده است تا این رذیلت اخلاقی، بیش از هر رذیلتی در قرآن مورد توجه قرار گیرد. قرآن، تفکر را برترین نعمت‏ الهی به انسان می‌داند؛ زیرا انسان با تفکر می‌تواند به فهم حقیقت نائل شود و از غفلت رهایی یابد. اصیل‌ترین حقیقت از منظر قرآن، آگاهی از وجود خدا و قیامت و اعتقاد راسخ به این مظاهر غیبی است. بر اساس تحلیل‌های قرآنی، شناخت و اعتقاد به این حقایق اصیل، زمانی دست‌یافتنی است که آدمی زندانی مظاهرِ محدودِ مادی نشده باشد: «يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ».[۱] در این نوشتار، عوامل غفلت از منظر قرآن بررسی می‌شود.  بیشتر بخوانید

مقیاس مدارا در روابط همسران (TSRS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش مدارا در روابط همسران از ابعاد مختلف (همدلی و پذیرش همسر؛ کنترل هیجانی و صبر و تحمل؛ تسهیل فرایند رشد و شکوفایی همسر؛ احسان و گذشت نسبت به همسر)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

مقیاس مدارا در روابط همسران (TSRS)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن سنجش مدارا در روابط همسران از ابعاد مختلف (همدلی و پذیرش همسر؛ کنترل هیجانی و صبر و تحمل؛ تسهیل فرایند رشد و شکوفایی همسر؛ احسان و گذشت نسبت به همسر) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

مقیاس ایمنی هیجانی والدین برونر و همکاران (2008)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ایمنی هیجانی والدین از ابعاد مختلف (ایمنی هیجانی، دلبستگی هیجانی)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

مقیاس ایمنی هیجانی والدین برونر و همکاران (2008)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ایمنی هیجانی والدین از ابعاد مختلف (ایمنی هیجانی، دلبستگی هیجانی)می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

مقیاس ایمنی هیجانی نوجوانان برونر و همکاران (2008)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ایمنی هیجانی نوجوانان از ابعاد مختلف (ایمنی هیجانی، دلبستگی هیجانی)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

مقیاس ایمنی هیجانی نوجوانان برونر و همکاران (2008)

نظریه ایمنی هیجانی

نظریه ایمنی هیجانی (Emotional Security Theory) به عنوان یک دیدگاه کارکردی هیجان مطرح شده است. این نظریه، اصول نظریه‌های سیستم های خانواده و دلبستگی را می پذیرد و بر نیاز کودک برای حفظ احساس ایمنی در رابطه بین کودک و خانواده تأکید می‌کند.

نظریه ایمنی هیجانی یک دیدگاه کارکردگرایی خاص در مورد هیجان است. مطابق با این دیدگاه کارکردگرایی، مفهوم تنظیم هیجان مستلزم درک هیجان در بافت نیازها و رابطه پویای بین فرد و محیط است[1]. بیشتر بخوانید