پرسشنامه موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران (موانع زیرساختی – سخت افزاری، اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، محیطی، حقوقی – قانونی، سیاسی – امنیتی، مدیریتی، منابع انسانی)

تعداد سوال: 41

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 41 سوال بوده و هدف آن ارزیابی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران (موانع زیرساختی – سخت افزاری، اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، محیطی، حقوقی – قانونی، سیاسی – امنیتی، مدیریتی، منابع انسانی)می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…