پرسشنامه ویژگی های معنوی ورزش کشور

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ویژگی های معنوی ورزش کشور (هویت دینی در ورزش، فعالیت معنوی در ورزش، گرایش های دینی و معنوی در ورزش)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ویژگی های معنوی ورزش کشور

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 9 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ویژگی های معنوی ورزش کشور (هویت دینی در ورزش، قعالیت معنوی در ورزش، گرایش های دینی و معنوی در ورزش) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…