دانلود مبانی نظری بررسی نقاط ضعف ،قوت،فرصت ها و تهدیدات و تهیه ماتریس SWOT در فرایند اکتشاف و استخراج مواد معدنی

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.

پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.

دانلود مبانی نظری بررسی نقاط ضعف ،قوت،فرصت ها و تهدیدات و تهیه ماتریس SWOT در فرایند اکتشاف و استخراج مواد معدنی

تعداد صفحه: 38

نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)

منابع: دارد

تعداد منابع: 22

همین الان دانلود فرمائید

قیمت: فقط 25000 تومان

خرید فایل

بررسی نقاط ضعف ،قوت،فرصت ها و تهدیدات و تهیه ماتریس SWOT در فرایند اکتشاف و استخراج مواد معدنی

مقدمه

به منظور تدوين برنامه راهبردي يك قسمت، بایستی محدوده محيط درونی، افهای زماني و نیز چشم انداز و سياست هاي عمده در مورد آن قسمت مشخص باشد تا قادر بود در چهارچوب آن برنامه های استراتژیک را مدون ساخت. تدوين استراتژی ها نیازمند ادراک واقع نگرانه از محيط دور و بر می­باشد، محيطي كه زمین رقابت و تعاملات جدي فاکتورهای زیادی می­باشد كه ققادر هستند در سرانجام و بقای يك سازمان دارای تاثیرات بسزایی باشند. محيطهای خارج دائما فرصت هايي را در دسترس ارگان ها  و شرکتها  قرار داده و همچنینیک سری از تهديدها را در جهت حركت آنان بوجود می آورد. واضح است شرکتی به موفقیت خواهد رسید که قادر باشد در رابطه با محيط، به هنگام و به مطلوب ترین نحو از فرصت ها استفاده نماید، تهدیدها را به فرصت تبدیل نماید و يا خود را از سر راه تهديدها رها نماید.(غیاثوند،1390) برنامه ریزی راهبردی شامل اهداف عمده سازمانی و گزینش گزینه ها و شیوه های مطلوب  بر تحقق آنان و اختصاص دادن منابع الزامی جهت دست یافتن به هدفهای مذکور است. تا به این صورت سازمان فعالیتهای خود را جهت مرتفع نمودن نیازهای متغیر محیطی مطابقت دهد. (فرد. آر. دیوید،1379)[1] . به منظور دستیابی به این مقصود می توان حین استفاده از تکنیک SWOT و قرار دادن هر کدام از نقطه قوتها و ضعفهای داخلی سازمان در برابر فرصت ها و تهدیدهای خارجی، عملیات تدوین راهبرد بنگاه را به جلو هدایت نماید. (لیتو، 2011)[2]که در این تحقیق به تدوین استراتژی با مدل SWOT برای شرکت معادن کرومیت آسمینون می پردازیم. از این رو در فصل حاضر،علاوه بر تبیین تعریف های استراتژی به ارزیابی مباحث مربوط به آن و تعریف انواع مختلف از مدل راهبردی، بویژه مدل SWOT، می پردازیم. در نهایت در آخر موارد بکار برده شده در پژوهش خویش را ،با استناد به تحقیقات ارایه گردیده در این فصل تبیین می نماییم.

2-2- تعریف استراتژی و برنامه ریزی استراتژی

در زیر به تعریف هایی از استراتژی خواهیم پرداخت:

  • استراتژی به مثابه ابزاری جهت معین ساختن هدفهای لازم جهت دستیابی به اهداف معرفی می­گردد . به بیانی روشن تر ، استراتژی ابزاری به منظور دستیابی به هدفهای بااهمیت و بلندمدت سازمان می­باشد . هدفهای معنی دار بایستی خاص ، قابل سنجش ، قابل دسترس ، نتیجه محور و زمان محور باشند.(چاهارباگی و فیورر، 1997)[3]
  • برنامه ریزی راهبردی عبارت می باشد از ساختاری جهت اخذ تصمیمهای حیاتی و تشخیص نوع فعالیت ها و عملیاتی که به ماهیت شرکت وابستگی دارد.به صورت جامع برنامه ریزی راهبردی این فرصت را برای شرکت مهیا می نماید که سازمان پی ببرد در 1 تا 3 سال آتی چه عملیاتی را با چه هدفهایی بایستی دنبال نماید.(میرزایی و همکاران(2020))
  • برنامه ريزي راهبردی پروسه تعيين هدفهای سازمان و اخذ تصمیمات در خصوص طرحهاي جامع عملياتي و اجرايي جهت دستیابی به آن هدفهاست.(انصاری و همکاران،1388)
  • یک رویه مطلوب برای فرموله نمودن استراتژی بایستی به منظور استفاده، ساده ، مربوط، تاثیرگذار، کارآمد، منظم، دموکراتیک، درگیر با بخضهای مرتبط،منعطف، به راحتی قابل درک، کلی و مختصر باشد. (کو اتال، 2011)[4]
  • برنامه ریزی استراتژیک یک سری از نظریه ها و چارچوب هایی می­باشد که بهمراه ابزارها و تاکتیک های تکمیلی جهت یاری رسانی به مدیران جهت تفکر، برنامه ریزی و عمل راهبردی طراحی گردیده اند.(لیتو، 2011)[5]

2-3-برنامه ریزی استراتژی

می توان شیوه های بااهمیت تدوین راهبردها را در یک چارچوب تصمیم گیری سه مرحله ای گنجاند.به نمودار ذیل توجه نمایید.ابزارها یا شیوه های ارایه گردیده در این چارچوب برای شرکت های مختلف(در سایزهای مختلف) مناسب بوده و به استراتژیست ها یاری می رساند که راهبردها را شناخته ،ارزیابی و موردگزینش قرار دهد.مرحله نخست چارچوب تدوین راهبردها در بر دارنده ماتریس ارزیابی فاکتورهای داخل سازمانی ، ماتریس ارزیابی فاکتورهای خارج سازمانی و ماتریس ارزیابی رقابت می گردد. در مرحله نخست که آن را مرحله ورودی[6]  نامگذاری می نمایند اطلاعات عمده الزامی جهت تدوین راهبردها معین می گردد. دومین مرحله آن را مرحله مقایسه[7] نامگذاری می نمایند به مثابه راهبردهای امکان پذیر توجه می گردد و برای همین هدف میان فاکتورهای اصلی داخل و خارج سازمانی یک نوع توازن و تعادل ایجاد می شود. در دومین مرحله رویه ها و تاکتیک های زیادی را می توان جهت تحلیل محیط های داخل و خارج سازمانی و موارد راهبردی و سرانجام تدوین راهبردها مورد استفاده قرار داد ، که از جمله تاکتیک های مدون سازی راهبردی، ماتریس تهدیدها، فرصتها، نقطه قوتها و ضعفها[8]  (SWOT)،ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی[9](SPACE) ،ماتریس گروه مشاوران بستن(BCG)[10] ،ماتریس داخلی و خارجی[11](IE) وماتریس استراتژی اصلی[12] است.در سومین مرحله که آن را مرحله تصمیم گیری[13] نام می گذارند  فقط یک شیوه خاص، یعنی ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی[14](QSPM) بکار می رود.در ماتریس مذکور از اطلاعات ارایه گردیده در مرحله نخست بهره گیری می گردد تا قادر باشیم انواع راهبردهای قابل انجام را که در دومین مرحله شناخته گردیده اند، به روشی عینی و فاقد اعمال نظرات شخصی تحت بررسی و داوری قرار داد.ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی جذابیت نسبی راهبردهای مختلف را معین می نماید و به این گونه جهت گزینش استراتژی های ویژه یک اساس عینی (بدون دخالت نظرات شخصی) ارایه می کند.(فرد آر.دیوید(1999))[15]

[1] ( Leftwich-adrian,1996)

[2])Litu etal,2011(

[3] (Chaharbaghi &Feurer,1997)

[4] (Koo etal,2011)

[5])Litu etal,2011)

[6] (input stage)

[7] (matching stage)

[8] (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

[9] (strategic position and action evaluation matrix)

[10] (Boston consulting group matrix)

[11] (internal-external matrix)

[12] (grand strategy matrix)

[13] (decision stage)

[14] (Quantitative strategic planning matrix)

[15] (Fred R.David)…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.